DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 36     <-- 36 -->        PDF

2. Ako izuzmemo nekoliko zemalja giganata na tom području, odmah iza
njih pojavljuje se Jugoslavija, i to među razvijenim zemljama, naročito među zemljama
u razvoju.
3. Jugoslavenske šume, a i šumarstvo, predstavljaju bitan specifikum, neobično
interesantan za svjetsko, a naročito za evropsko šumarstvo,
4. Prema podacima IUFRO za 91 zemlju po broju naučno-istraživačkih radnika
u šumarstvu i preradi drveta, Jugoslavija se svrstava između 12. i 15. mjesta.
5. Ako uzimamo u obzir da je od 91 zemlje cea petina razvijenih, dok su sve
ostale svrstane u kategoriju zemalja u razvoju (mi se nalazimo negdje na prijelazu),
onda prikazivanje naših rezultata u šumarstvu i u preradi drveta mora biti
vrlo značajno za sve zemlje.
6. Osim vrlo interesantnog geopolitičkog položaja Jugoslavije, njezina je privlačnost
i u turističkom pogledu vrlo velika, što posebno potencira zainteresiranost
šumara i zaštitara prirode u svijetu.
Osim spomenutog, kao domaćinima kongresa, pruža nam se jedinstvena prilika
da ozbiljno razmislimo o naučnom radu u šumarstvu i preradi drveta u našoj
zemlji bez kojega u budućnosti nema uspješnog razvoja naših struka. Time što
je iznijeto, kao i odlukom da kongres bude organiziran u Jugoslaviji, te uz činjenicu
da se više zemalja kandidiralo za domaćina kongresa, Jugoslaviji je dato
priznanje baš u momentu kada šumarstvo i prerada drveta opet započinju
preuzimati značajnu ulogu u zemlji i u svijetu.


JUGOSLAVIJA, NJEZINO ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA, TREBAJU IZVUĆI
OD KONGRESA KAPITALNE KORISTI


Razmišljajući o tome kako organizirati kongres IUFRO u datoj situaciji, potrebno
je izraditi jasnu predodžbu o tome što kongres treba donijeti našoj zemlji,
njezinom šumarstvu i preradi drveta. Paralelno s tim potreban je i odgovor
na pitanje kakav treba biti doprinos strukama u svjetskim razmjerima.


Tako razmišljajući trebamo najprije upozoriti što je svrha jednog takvog
svjetskog skupa o naučno-dstraživačkom radu u šumarstvu i preradi drveta.
IUFRO organizira svjetski kongres svakih pet godina s namjerom:


— da sebi položi račune što je na naučnom području urađeno u međukongresnom
periodu;
— da povuče trasu naUčno-istraživačkog rada, kao i na relaciji nauka-praksa,
za slijedeći petogodišnji period;
— da pruži nove impulse strukama u svjetskim razmjerima;
— da se susretne s međunarodnim organizacijama svjetskog formata, s ciljem
usklađivanja politike naučnog rada i surađivanja na temu: Orijentacija u radu s
obnovljivim prirodnim resursima u kojima šUma i drvo predstavljaju dominantnu
kategoriju;
— da pruži posebnu pomoć zemljama u kojima šume i drvo traže poseban
tretman u pogledu suvremenijeg razvoja.