DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 35     <-- 35 -->        PDF

/ / / \ \ \ SVJETSKI KONGRES
[ ( I i ) ° NAUĆNO-ISTRA2IVAČKOM RADU


u


\ \ \ / / / ŠUMARSTVU I PRERADI DRVETA —
VVVyV y I U FRO KONGRES 1986. GODINE
P<^M^\ U JUGOSLAVIJI


f IUFRO \


Jugoslavija je preuzela obavezu da bude domaćin i organizator Svjetskog kongresa
Međunarodnog saveza naučno-istraživačkih organizacija šumarstva i prerade
drveta (International Union of Forest Research Organization — IUFRO), koji
će se u Jugoslaviji održati 1986. godine. Pred cijelom našom strukom šumarstva
i prerade drveta stoji vrlo zanimljiva, ali i odgovorna zadaća, pa stoga se s pripremama
za Kongres mora započeti već početkom 1982. godine. Ozbiljnost našeg
zadatka, složenost ekonomske situacije kod nas i u svijetu, kao i cjelokupna društveno-
politička zbivanja, zahtijevaju da naše struke pristupe ovoj značajnoj
svjetskoj manifestaciji naučnog rada, s posebnim osjećajem spremnosti i odgovornosti.


JUGOSLAVIJA KAO DOMAĆIN I ORGANIZATOR SVJETSKOG IUFRO KONGRESA


IUFRO se već uveliko razvila u renomiranu svjetsku organizaciju. Datira od
1982. godine i uskoro će proslaviti devedesetgodišnjicu, otkako je ondašnja šumarska
struka realizirala težnju za međunarodnom suradnjom u naučno-istraživačkom
radu. Iz potrebe za internacionalizacijom naučnog rada, došlo je, u to
doba, do osnivanja Saveza naučno-istraživačkih institucija u šumarstvu Evrope
i time do jedne od najstarijih međunarodnih organizacija te vrste. S vremenom se
IUFRO naglo razvijala. Danas je u njoj učlanjeno preko 500 naučno-istraživačkih
instituta iz 91 zemlje. Istovremeno se razvijala i aktivnost te međunarodne organizacije
o čemu svjedoči i više od 250 njenih istraživačkih jedinica koje rade
širom svijeta. Osim brojnih naličnih skupova koji se održavaju svake godine, svake
pete godine IUFRO priređuje i svjetski kongres.


U rujnu, 1981. godine održan je XVII kongres u Japanu (Kyoto), sa cea 1600
učesnika, među kojima je 1200 naučnih radnika. Tom prilikom je odlučeno da se
slijedeći IUFRO Kongres održi u Jugoslaviji, a na tu je odluku utjecalo niz činjenica
od kojih spominjemo slijedeće:


1. Šumski i drvni potencijal Jugoslavije imaju bitniju ulogu od one koja im
se trenutačno priznaje.
33