DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 32     <-- 32 -->        PDF

edifikatore fitocenoza kao osnovnog materijala, a zatim na vrste iz sličnih
fitocenoloških situacija i vrsta sa kojima se računa na određenu adaptibilnost
ili na prisustvo odgovarajućih mjera njege.


Ova promatranja prirodnih uslova posebno su značajna, jer je biogeocenoza
dinamična ravnoteža, proces, te su potrebna predviđanja stalno praćenje
i svjestan utjecaj na razvoj parkovskog rješenja.


SI. 4. Prelomili moment uvođenja u drugi prostor.
Igra svjetlosti i sjenke. Jutarnji aspekt.


Prirodne karakteristike nemaju samo značaj u određivanju biološke osnove.
One imaju svoj značaj i gledano iz ugla arhitekte. Tako napr. značajan
odnos pošumljenih i travnih površina, ako se posmatra kroz odnos ob-
lačnosti i obrasle površine, ili odnos zasjenčene i osunčane površine.


U osnovnoj organizaciji korisne — upotrebljive površine osnovna ideja
je izbalansiran odnos jednoprostorne i višeprostorne organizacije, adekvatne
shvaćanju užeg ambijentalnog prostora i šireg prostora cjeline i njihove
usklađenosti sa čovjekovim motivom da se zadrži i da se kreće (riječ jednoprostorne
i višeprostorne organizacije u pejzažnoj arhitekturi je uslovna).


Izmjenjljivost sagledivosti prostora (sukob jedne površine prema drugoj)
od bliskih komponenti (drveća, džbunja, cvijeća) do dubokih prodora
u dubinu prostora, obzirom na svoju jasnoću i slijed kompozicione (likovne)
vrijednosti u svakom gledanom trenutku opažene slike, svrsishodnost (upotrebljivost
— praktičnost) prostora kroz koji se prolazi, ukazuju na stepen
uspjelosti hortikulturnog projekta.