DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 31     <-- 31 -->        PDF

U nastojanju razumijevanja ovih polazišta, biološkog, arhitektonskog i
likovnog naša projektna rješenja obrađivali smo opisom i analizom postojećeg
stanja a u prijedlogu rješenja uzeli u obzir prirodne karakteristike položaja
(klima, tlo, orografija, stanište i zelenilo), te zastupljenost struktura
zelenila, koncepcija zelenila, drvenaste vrste, džbunaste vrste, travnjak, cvijeće,
zdravstveno stanje biljnog materijala, visina stabala, starost stabala,
vitalnost (opći izgled fenotipa), dekorativnost, arhitektonski objekti, kao i
tehnologiju podizanja, metodološki pristup, mjere njege i zaštite zelenila.


SI. 3. Osvjetljeni prostor u dubini nagovještava novu širinu (mami šetača).
Ovakvi putevi korišteni su za trim stazu.


VI ZAKLJUČNA RAZMATRANJA


Hortikulturni projekt (oblikovno pejzažno rješenje) mora imati biološku
utemeljenost, smisao arhitektonskog djela i vrijednost likovnog izraza.


Prvo i temeljno polazište u projektiranju parkova je nalaženje biološke
osnove na kojoj gradimo našu cjelokupnu hortikulturno-projektantsku (i
uopće hortikulturnu) aktivnost.


Izborom vrsta pratimo fitocenološku situaciju lokalnog podneblja, shvatajući
pri tom nastajanje fitocenoza kao dinamičan proces međusobnih uticaja
biljaka i biljaka i ekotopa. U tom smislu je naša orijentacija na vrste,