DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Ukrštanjem staza rješavamo platoima kao sredotežni prostor na zakonitostima
kruga (težište, proporcijski odnos udaljenosti tačaka od središta).
Spletom staza od centra ostvarujemo udaljavanjem i približavanjem staza,
premošćivanjem fizičkih pregrada (mostići na kanalima) i ostvarujemo jedinstvo
cjeline u korištenju prostora parkovne površine.


Na stazi (u kretanju) razvija se ideja do krajne tačke vidljivosti. Ovdje
se ispoljava razvijanje osnovne ideje u dužinu, širinu, visinu, a njena uspjelost
ovisi od istančanosti arhitekturalnog osjećaja.


Treba se podsjetiti i na proporcijski dijagram. Njegov izbor i način njegovog
izražavanja čine sastavni dio arhitektonskog stvaralaštva.


SI. 2. Platoi sa klupama, sredotežni prostor.
Kamene površine u vertikali i horizontali ističu oblike koji su ispunjeni drugim
materijalima sa osjećajem mjere (obzirom da kamen nije karakterističan materijal
za ovo podneblje).


IV LIKOVNOST IZRAZA


Međusobni odnos likovnih elemenata: forme, boje, tamnog-svjetlog, valera
u cjelini posmatrane slike vidljive u prolazu kroz parkovnu površinu,
značajno je pitanje za parkovnog arhitekta. Njihov raspored (nadovezujući
se na utvrđena saznanja arhitektonske analize i biološke osnove) utječe u
krajnjoj liniji na uspjeh djela. Taj posao spada u problem komponiranja.


Muzička i likovna djela i prirodne znanosti našla su svoju inspiraciju
u prirodnim pojavama te i ova veza ukazuje na nesumnjivo značajno mjesto
koje oblikovanju pejzaža predstoji u aktivnosti ljudi, misleći posebno
na prisustvo nekih od osnovnih odnosa naučenih iz prašumskih fitocenoza
te se ti odnosi postavljaju kao suštinski elementi, kako sa biološko-ekološkog
tako i sa estetskog aspekta.