DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Ova promatranja prirodnih uslova posebno su značajna, jer je biogeocenoza
dinamična ravnoteža i proces, te su potrebna predviđanja, stalno praćenje
i svjestan uticaj na razvoj parkovnog rješenja. Mnoge osnovne zakonitosti
razvitka šumskih fitocenoza daju nam podaci istraživanja strukture
i funkcioniranja prašumskih oblika (PRPIĆ), te nas s te osnove i usmjeravaju.


U postupku određivanja prirodnih karakteristika osnovu i orijentaciju
nam pružaju podaci istraživanja iz ovih oblasti za određena područja, a
konačne podatke utvrđujemo na terenu, imajući u vidu svu složenost utjecaja
klimatskih, geografskih, litoloških i pedoloških, bioloških i drugih faktora
na osobine područja na kome podižemo i održavamo parkovne površine.
Poznato je, npr., da izmjenjivanje gotovo neprimjetnih uzvisina (greda —
prema DEKANICU blago uzdignuta mjesta koja su redovito izvan uticaja
poplavnih voda) i udubina (niza) uzrokuje promjene hidroloških prilika,
koje uslovljavaju drukčije pedološke prilike, a time i različite tipove šumske
vegetacije.


Problemi koje moramo riješiti su i biološka konzervacija tla i rekultivacija,
problemi zaštite prirode i pitanje njenog iskorišćivanja.


Prirodne karakteristike nemaju samo značaj u određivanju biološke
osnove. One imaju svoj značaj i gledano iz ugla arhitekture. Tako npr. značajan
je odnos pošumljenih i travnih površina, tj. odnosa zasjenčenih i
osunčanih površina.