DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Slika 1. — Crni bor i crni jasen na građonima
Foto: Topic


SADAŠNJE STANJE POKUSNE PLOHE
I EFEKTI POJEDINIH MELIORACIONIH MJERA


Danas, nakon dvadesettri godine od osnivanja plohe Klačine, odnosno
prvih biološko-tehničkih zahvata na njezinoj površini i provedenih zaštitnih
mjera u stanju smo konstatirati značajne promjene na tom objektu.


Te promjene se očituju u:


— Vrlo dobrom uspjehu pojedinih šumskih vrsta;
— povećanju količine šumske prostirke;
— povećanju prinosa travne mase;
— smanjenju koeficijenta površinskog otjecanja;
— isključenju erozije;
— samom vanjskom izgledu oglednog objekta, a što se vidi iz slika
1. i 2.
Biljni pokrov, bilo šumski ili travni, koji se vrlo uspješno razvija (primorski
bor ima preko 8,5 m visine) mnogo je povećao slivnu površinu na
koju se vezuju vodne padavine (intercepcija). Osim toga znatne količine vode
zadrži i šumska prostirka koja pokriva tlo i tako čini značajan antierozioni
faktor, što nije bio slučaj prije njenog osnivanja.


U momentu osnivanja plohe nije bilo uopće šumske prostirke, a danas
su njene količine znatne (prema izmjerama od 1977. godine količina prostirke
u suhom stanju iznosi čak i do 30 t^ha).


Slobodno se može reći da su fitomeliracionim mjerama na plohi Klačine
gotovo zaustavljeni procesi površinske i brazdaste erozije, a tehničkim
mjerama (gradoni, terase, konturni rovovi, pregrade) koje su imale privre