DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 14     <-- 14 -->        PDF

ma dolini rijeke Cetine, a najviša točka joj je 395,50 m. Okružena je visokim
i strmim lancima Dinare i Svilaje, te nizom manjih ili većih brežuljaka Cetinske
udoline. Ploha je tipična za krško područje centralnog dijela Srednje
Dalmacije.


2. Klimatske prilike
Prema podacima najbliže meteorološke stanice Sinj (k. 312) iz razdoblja
motrenja 1927—1939. i 1950—1957., mogu se dati karakteristike klime danog
područja. Obzirom da se ploha Klačine nalazi u prosjeku 40 m iznad meteorološke
stanice Sinj i da je znatno izloženija buri, treba očekivati nešto oštrije
klimatske odnose, koji se mogu manifestirati u vidu sniženih temperatura
ili štetnog isušujućeg utjecaja bure.


Ako razmotrimo u općim crtama klimatske karakteristike ovog podru
čja, možemo ustanoviti da se, obzirom na temperaturni režim, prostire između
godišnjih izoterma 12 i 13ftC, siječanjskih 3 i 4°C i srpanjskih 23 i 24°C.
Godišnja izohijeta od 1.200 prolazi kroz Sinjsko polje, ali već padine Dinare
i Svilaje zahvata ju izohijetu 1.500. U pogledu zračne vlage područje se nalazi
između izohigre 65 i 70, dakle s relativnom vlagom većom od 65%. U pogledu
oblačnosti, ovo je vedrije područje s nebeskim svodom zastrtim manje
od polovine. Dominantni vjetrovi su bura i jugo.


3. Geološke karakteristike
Ploha je veoma heterogene geološke građe. Gornji dio plohe izgrađen je
ođ kređnih vapnenaca s lećama dolomita. Na nižim dijelovima plohe poja