DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Sum. list 106:11


EFEKTI BIOLOŠKO-TEHNIČKIH MELIORACIONIH MJERA
NA POKUSNOJ PLOHI KLAČINE


Mr. VLADO TOPIC, dipl. inž. šum.
Institut za jadranske kulture i melioraciju krša — Split


SAŽETAK: V ovom članku, koji je dio magistarskog rada*
analizira se kako i koliko su utjecale različite melioracione mjereprovedene na plohi Klačine na spriječavanje erozionih procesa,
te uopće kakav efekat one imaju na ekosistem, posebno na pedosferu.
Postignuti rezultati na zaštiti zemljišta i obnovi travne i
šumske vegetacije na degradiranim i strmim krškim terenima plohe
Klačine ukazuju na potrebu i put kojim treba ići u rješavanjuproblematike melioracije krša.


UVOD


Pokusna ploha Klačine osnovana je 1956. godine direktivom Uprave za
vodoprivredu NR Hrvatske i dodijeljena na upravu Vodoprivrednom odjeljku
u Splitu (danas Opće vodoprivredno poduzeće). Unutar te površine nalazi
se i ploha (oko 7 ha) bivšeg Instituta za eksperimentalno šumarstvo, osnovane
sa svrhom uređivanja izbora pogodnih šumskih vrsta za pošumljavanje
degradiranih terena krša. Ukupna površina plohe iznosi oko 40 ha i reprezentant
je većeg dijela sliva rijeke Cetine i izvan njega.


Osnovni cilj postavljanja plohe bio je suzbijanje erozionih procesa uz primjenu
i pronalaženje novih metoda rada, ispitivanje efikasnosti tih metoda,
uspostavljanje hidrobiološke ravnoteže.


Dosadašnji rad na plohi i višegodišnja opažanja i iskustva solidna su baza
da se iznesu određeni zaključci koji su od nesumnjive koristi za nauku i
praksu.


OSNOVNE KARAKTERISTIKE ISTRAŽIVANOG OBJEKTA


/. Geografski smještaj


Ploha Klačine smještena je na padinama desne obale rijeke Cetine, sjeverno
od sela Hrvače, općina Sinj. Ploha se spušta od ceste Sinj—Knin pre


* V. Topić: Efekti različitih melioracionih mjera na kršu u okolicu Sinja,
magistarski rad. Ciklostil izdanje Sveučilište u Splitu, Institut za jadranske kulture
i melioraciju krša, Split 1979.
11