DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 12     <-- 12 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA .. .


— Prema V. Mraković u (u »Prilogu poznavanje dendroflore Zrenjanina«,
»Hortikultura« br. 4(81) u Zrenjaninu »dobro uspevaju« i ove vrste: alepski bor,
obični čempres (C. sempervisrens, kako var. horizontalis Gord. tako i var. pyramidalis
Nym), smokva, ružmarin i zimzeleni glog (Pyrocantha coccinea Rusm.).
Autor, međutim, smatra »sigurnim da će pri niskim temperaturama, koje ovde
nisu retkost (—20 do —250 C), mnoge vrste iz toplijeg podneblja izmrznuti«.
Iz izvještaja u istom broju »Hortikulture« S. Unga r (»Još neke autohtone
dekorativne vrste bilja«) u zagrebačkom Botaničkom vrtu, uz ostale vrste iz toplijeg
podneblja, uspijevaju i grmoliki grašar (šibika — Coronilla emerus L. subsp.
emeroides (Boiss. et Spr. Holmboe) te brnistra (Spartium juncem L.) Brnistri se,
međutim, »u ekstremno hladnoj zimi 1956. godine nadzemne grane... smrzle, ali
su grmovi ponovo izbili i brzo se obnovili«. Autorica ne navodi, da li je obavljeno
rezanje na panj (»podmladna sječa), kojom se i od studeni oštećeni grmovi vrlo
dobro regeneriraju.


— Sječom ili rezom na panj u određenim slučajevima može se spasiti
oboljeli grm od propasti. To pokazuje jedan primjer iz živice u arboretumu
b. Srednje šumarske škole za krš u Splitu. Naime jednog proljeća u živici od japanske
kurike (Evonimus japonica Thunb. počelo je lišće žutiti, pa i odpadati. Kada
se nije uspjelo kemijskim sredstvima spriječiti ugibanje lišća, pa i grančica, grm
je posječen na čep visoki 2 — 3 cm. Nakon sječe ubrzo su potjerali brojni izbojci
i nastavili s intenzivnim rastom.
— F. de Montalembert u časopisu »Forets de France et action forestiere« (No
249 — studeni, 1981) prikazao je rad novog rotokultivatora, koji se pri
ključuje na normalni traktor. Rotokultivator obradi zemlju do dubine od 40 cm,
i na dnu »brazde« ne ostavlja prignječenu površinu. Širina zahvata je 1,5 m, a
brzina kretanja traktora treba biti između 0,6 i 1,5 km. Vrlo dobro ukopava nerastvoreni
humus, a kod obrade 43i1)/o površine (dakle djelomična obrada s izmjenom
obrađenih i neobrađenih pojaseva iste širine) utrošak vremena po 1 ha iznosio je
10 sati. Cijena rotokultivatora (fr. la rotobeche) ispod 30 000 fr. F.
— Kako smo već prije u Šum. listu čitali, u Fracuskoj se za proizvodnju drva
u znatnoj mjeri koristi i orah i trešnja. Sada je L´I. D. F. (L´Institut pour le developement
forestier — Institut za unapređenje šumarstva) podigao pokusne nasade
sjeveroameričkih vrsta: žute breze (Betula lutea, koje je drvo dobre kvalitete
a obradom može se imitirati trešnjevina), liriodendrona (Liriodendron tulipifera,
za koji je važan izbor provenijencije) i kasne trešnje ili smreze (Prunus serotina).
od koje već postoje panjače kao npr. u šumi de Compiegne).
O. P.