DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1982 str. 10     <-- 10 -->        PDF

U toku su istraživanja koja indiciraju dijagnostičku vrijednost folijarnih
analiza. Pokazalo se, međutim, da se gnojidbom mogu polučiti odgovarajući
efekti samo onda ako se provodi intenzivna njega kultura. U protivnom
efekti mogu biti suprotni jer se ovom mjerom stimulira ne samo rast smreke,
već i rast konkurentske vegetacije.


Veza između koncentracija željeza i rasta također je pozitivna (r = 0,30).
To je razumljivo jer su niže koncentracije ovog, kao i većine drugih mikroelemenata,
vezane za višu reakciju tla, odnosno vapnenjačke supstrate, gdje
je njihova pristupačnost smanjena.


U skladu sa svim dosad navedenim rezultatima je negativni odnos rasta
i koncentracija kalcija (r = —0,32).


Korelacioni odnosi između sadržaja analiziranih hraniva u biljci i rasta
sigurno bi bili još i čvršći da su proučavane kulture osnovane u isto vrijeme,
sa sadnim materijalom istog porijekla i uz istu tehniku sadnje. Mjere
njege također su se razlikovale od kulture do kulture. Da smo odabrali neki
drugi oblik veze, osim jednostavne linearne, sigurno bi se ona još bolje
uklopila u naše podatke. Pored ovog moramo imati u vidu i činjenicu da se
naše kulture nalaze na različitim nadmorskim visinama i ekspozicijama što
se odražava u dužini vegetacijske sezone i drugim elementima klime, važnim
za uspijevanje smreke.


ZAKLJUČCI


Iz rezultata četverogodišnjih istraživanja provedenih u mladim kulturama
smreke na području Š. g. Delnice proizlaze slijedeći zaključci:


Istraživane kulture smreke jako se razlikuju s obzirom na rast i prirast.
Prosječne visine u desetoj godini kretale su se između 1,06 i 4,46 m, prsni
promjeri 1,0 i 5,3 cm, a srednji visinski prirasti u zadnje četiri godine između
10,0 i 80,0 cm.


Razlike u rastu smreke uvjetovane su nizom stanišnih faktora i njihovom
interakcijom. Pedološki uvjeti dmaju pri tom posebno značenje. Kulture
osnovane na tlima sa silikatnim podlogama pokazuju općenito brži rast
nego kulture u kojima su zastupljena tla na vapnencima.


Između rasta i koncentracija dušika, fosfora i kalija u iglicama utvrđena
je pozitivna korelacija. Nedostatak ovih hraniva na pojedinim staništima
posebno je izražen u prvim godinama nakon osnivanja kultura. Primjenom
odgovarajućih gnojiva mogu se postići pozitivni rezultati. Veza između rasta
i koncentracija kalcija u iglicama je negativna.


LITERATURA


Baule, H., Fricker , C. (1967): Die Düngung von Waldbäumen, München.
Bertović, S., Martinović, J. (1981): Biološke značajke Gorskog Kotara.


Gorski Kotar, Delnice.


Fiedler, H. J., Nebe, W., Hoffmann, P. (1973): Forstliche Pflanzenernährung
und Düngung, Jena.