DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Sredstva koja se formiraju po Sporazumu i Dogovoru ne mogu se trošiti
u tekućoj godini, već se izdvajaju po završnom računu. To nam zadaje velike
poteškoće u pokriću troškova koji su nastali za izvršeno pošumljavanje n 1981.
godini. Stoga smo morali u jesen prekinuti akciju makar je bio osiguran sadni
materijal i radna snaga (omladina, lovci i dr.), a dosadašnje troškove za pošumljavanje
smo pokrili vlastitim sredstvima, akontacijama od prerađivačke industrije
i dijelom kredita koji je osiguran preko banke za ŠORA — »Rakovica 81«.


Za planiranje normalnog i kontinuiranog rada na pošumljavanju koji garantira
i izvršenje srednjeročnog plana potrebno je:


1) potpisivanje Društvenog dogovora,


2) sredstva kvartalno izdvajati iz dohotka u tekućoj godini.


e) Za izvršenje plana pošumljavanja u razdoblju 1981 — 1985. god. treba
osigurati kvalitetan sadni materijal, koji bi bio što jeftiniji. Za ljetno pošumljavanje
treba osigurati sadnice sa obloženim korjenom. Samo veliki mehanizirani
rasadnici mogu proizvesti velike količne kvalitetnog i jeftinog sadnog materi-


Jala


-.


Šumsko gospodarstvo »Karlovac« je u 1980. g. potpisalo Samoupravni sporazum
sa Šumskim gospodarstvom Ogulin za dugoročnu proizvodnju sadnica različitih
vrsta četinjača, na kojem će za naše potrebe proizvesti 1,000.000 školovanih sadnica
godišnje.


Osim toga u proceduri je dogovoranje i potpisivanje Samoupravnog sporazuma
sa Šumarskim institutom u Jaski za proizvodnju sadnica u kontejnerima u količini
od 1,600.000 biljaka godišnje. Te sadnice bi osigurale pošumljavanje u ljetnom
periodu, jer je vrijeme u proljeće i jesen kratko za izvršenje predviđenog plana
pošumljavanja.


Ove količine sadnica bi nam osigurale 1000 ha pošumljavanja godišnje.
Pošumljavanje u 1981. god. je izvršeno sadnicama četinjača iz rasadnika »Oštarije
« Šumskog gospodarstva Ogulin. Za ljetno pošumljavanje sadnice u kontejnerima
proizvedene su u rasadniku Bosansko Grahovo. ´


f) Organizacija rada na sadnji provodila se na klasičan način — normalnom
radnom snagom. U sadnji je sudjelovala omladina odgojno-obrazovnih centara
Karlovca, Duga Rese, Vojnića, Topuskog, Slunja kao i Osnovne škole iz Ozlja,
Pribića, Vojnića, Vrginmosta, Duga Rese, Karlovca i dr. Školska omladina sadila
je biljke u proljeće i jesen. Moramo odati priznanje omladini Srednjoškolskih
centara i Osnovni škola, kao i njihovom rukovodstvu i nastavnicima na pomoći
i razumjevanju koja su iskazali u ovogodišnjoj akciji.


Vrlo zanimljiv prijedlog aktivna direktora srednjoškolskih centara u ovogodišnjoj
akciji, a i za buduće, da se dio sati predmeta Proizvodno tehničkog odgoja
realizira na akciji pošumljavanja. Obavezan proizvodni rad (praksa nakon
U stupnja) također se može realizirati na pošumljavanju. Učenici III i IV stupnja
na akciji pošumljavanja mogli bi raditi subotom i nedjeljom. Školska omladina
je veliki radni potencijal koji se može koristiti za podizanje i njegu kultura.


Na području Šumarije Rakovica u 1981. god. bila je organzirana Savezna omladinska
radna akcija. Omladina je radila od 15. 06. do 28. 08. 1981. godine.


To je bila prva omladinska radna akcija, koja je u SRH organizirana na pošumljavanje.
Organizirala ju je Konferencija SSO Hrvatske i SSO Zajednice