DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 71     <-- 71 -->        PDF

AKTUALNO


AKCIJA POŠUMLJAVANJA NA PODRUČJU ŠUMSKOG GOSPODARSTVA
»KARLOVAC« 1981. GODINE


Društvenim dogovorom za ostvarivanje »Programa pošumljavanja degradiranih
šuma i nepošumljenih šumskih površina u SRH za razdoblje 1981 — 1985
god«, predviđena je površina od 75.000 ha. U izvršavanju ovako obimnog plana
pošumljavanja Šumsko gospodarstvo »Karlovac« će pošumiti 4.500 ha bujadara
i vriština i provesti konverziju na 500 ha degradiranih šuma.


Ovako postavljeni plan traži hitno rješavanje osnovnih problema čije bi
odlaganje dovelo u pitanje izvršenje plana. Problematika je slijedeća:


a) Potreba hitnog uključivanja svih društvenih subjekata na području Zajednice
općina Karlovac u akciju i požuriti osnivanje Odbora za provođenje akcije pošumljavanja;


b) izrada Samoupravnih sporazuma za izvršenje programa pošumljavanja na
nivou područja sa svim korisnicima drvne mase i Šumskog gospodarstva »Karlovac
«;


c) rješavanje pravno-imovinskih odnosa za površine namjenjene pošumljavanju;
d) osiguranje financijskih sredstava za normalno provođenje akcije,


e) osiguranje kvalitetnog sadnog materijala;


i) osiguranje potrebne radne snage — vlastitih radnika, školske i rad. omladine,
omladinske radne akcije, lovci, građani i dr.,


g) pravovremena izrada projekata za predviđanje površine.


Što smo učinili u 1981. god, a što je potrebno učiniti u nastupajućem razdoblju?


a) Na inicijativu Saveza inž. i tehn. šumarstva i drvne industrije Hrvatske
i Konferencije SSRNH izrađen je Program za provođenje akcije pošumljavanja
degradiranih šuma i nepošumljenih šumskih površina na području SR Hrvatske.


Socijalistički savez Zajednice općina Karlovac izradio je svoj Program akcije
koji je dostavljen svim Konferencijama soc. saveza Općina radi izrade njihovog
programa akcije pošumljivanja.


U tu svrhu osnovan je na nivou Zajednica općina Karlovac, Odbor za provođenje
društvene akcije pošumljavanja.


Do sada su osnovani odbori u općini Duga Resa, Karlovac, Slunj, Jastrebarsko
(Zaj. opć. Zagreb). U općinama Ozalj, Vojnić i Vrginmost odbori su u formiranju


Kod izrada programa za provođenje akcije, osnivanja odbora bili su uključeni
stručnjaci Šumskog gospodarstva »Karlovac«. Naši stručnjaci aktivni su
učesnici u radu formiranih odbora.


477