DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 68     <-- 68 -->        PDF

miran je hladovinama, ogradama, vodenim površinama i kitnjastim izgledom.
Taj se tip parka razvio na relativno malom ograđenom prostoru vlasnika
kuća. Iz ovog tipa parka, razvio se i više funkcionalni park koji ima dio za
povrtnjak ili voćnjak.


Zelene površine trebamo promatrati kroz prizmu cjelokupne arhitekture
i razvojnog puta grada u određenim klimatskim i društveno-ekonomskim
uvjetima. Funkcija zelenih površina Bagdana sistematski su opisane: estetskodekorativna,
sanitarno-higijenska i kulturno-prosvjetna funkcija.


Visoka dekorativna vrijednost biljaka očituju se u različitim bojama
na kori, listovima, cvjetovima i plodovima, a sve to izaziva različite ugođaje
kod ljudi, povezanost s uvjetima aridne klike. K u 11 u r n o-p r o s y j e t n e
funkcij e zelenih površina imaju veliki utjecaj na razvoj kulturne, društvene
i druge manifestacije, na razvoj turizma i podizanje blagostanja
ljudi. S ani t arn o-higi jens ki značaj parkova i zelenih površina svrstan
je u tri grupe: utjecaj zelenila na mikro i makro klimu, odnosno zelenila
na sastav zraka, funkcija zelenila u smanjenju buke u naselju.


U Iraku površine pod šumom zauzimaju 4% od cjelokupne površine tj.
oko 17.776 km2. Po jednom stanovniku dolazi oko 1.500 m2, dok je svjetski
prosjek 11.200 m2; a u Jugoslaviji 41.000 m2. Sve to ukazuje na svu težinu
problema, jer u Bagdadu prema autoru ima svega 3,5 m2 zelenih površina
po stanovniku. Budući je srednja maksimalna temperatura u Bagdadu velika
i da je srednji godišnji broj dana s temperaturom 40° C ili više oko 90 dana
od maja do septembra, to predstavlja veliku opasnost po zdravlje ljudi.
Da bi se poboljšali klimatski uvjeti potrebno je obaviti u većem opsegu
pošumljavanje i ozelenjavanje. Utjecaj zelenila na relativnu vlažnost zraka
očituje se u tome što se pošumljavanjem polu- pustinjska klima može učiniti
humidnijom. Podizanjem zelenih pojaseva, zelenih oaza, drvoreda, može se
znatno utjecati na kretanje i usmjeravanje vjetrova. Strujanje zraka je vrlo
važno zbog njegovog mješanja, jer potrošna ugličnog dioksida i stvaranje
kisika je mnogo veća na šumskim kompleksnim i vodenim površinama, dok
je u gradovima obrnuto. Bez zelenog prokrivača očituje se jaka insolacija,
koja štetno djeluje na zdravlje ljudi prouzrokujući teže nervne pojave, glavobolju,
nesvjesticu pa i sunčanicu.


Autor (Mihsin K. Mahmood) nadaje obrađuje odnos zelenih površina
prema sastavu zraka, prema krutim česticama u zraku, te funkcija zelenila
na smanjenje buke u naseljima.


Sadašnj e stanj e zelenih površina u Bagdadu i njihova podjela po
kvaliteti, gledano s aspekta uređivanja, dijele se na:


I kategoriju, sa visokom dekorativnom vrijednosti i dobrim uređenjem
(zelena površina oko Republičke palače),
II kategoriju, sa srednjom dekorativnošću i slabim uređenjem (obala rijeke
Tigrisa, oko državnih objekata i u privatnim kućama)


III kategoriju, s vrlo niskom dekorativnošću i vrlo slabim uređenjem
(stari i novi parkovi koji su dosta zapušteni te ih treba što prije rekonstruirati).
-.


474