DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 67     <-- 67 -->        PDF

tlima, a može da se prilagodi i niskim oborinama 300 — 400 mm godišnje
i C. cunninghamiana Miq., koja se koristi za pošumljavanje i melioracije u
aridnim područjima. Otporna je na visoke temperature, suhi zrak i minimalne
količine oborina. Obje imaju razgranati korjenov sistem te učvršćuju
zemljište, a pomoću bakterije uzimaju dušik iz zraka, te obogaćuju tlo, otporne
su na sol u tlu; Lagestroemija indica Linn. — lagersteremia, raste kao
grm ili drvo do 7 m, a uzgaja se zbog lijepih cvjetova; Pirus communis L. —
divlja kruška, vis. do 15 m, dosta je otporna prema visokim i niskim temperaturama
i prema suši, ima veliki žilni sistem te služi protiv erozije; Ricinus
communis L. — skočac najbolje uspjeva na aluvijalnim tlima, ne podnosi
jake vjetrove i gradske uslove; Tamarix parvifolia D. C. i T. pentandra T. p.
var. tigrensis — tamarike, dobro podnose zaslanjena zemljišta koja štite od
odronjavanja i učvršćuju tlo.


Ad5. na vlažnim i mokrim tlima rastu:


Bauhinia purpurea Ar. i B. variegata Linn., dekorativne biljke; Eucalyptus
camaldulensis Dehnhardt. i E. globulus Labil. — eukalipti, dobro rastu
na alkalofilnoj podlozi, pjeskovitom tlu, a podnose mrazeve i visoke temperature
(— 10° C do + 50» C); Lantana camara L., grm 2 — 3 m, ima 5 varijeteta,
različitih boja cvjetova, otporna prema svim ekološkim uvjetima; Nerium
oleander L. — oleander, grm do 5 m podnosi temperature do —7° C,
najviše se javlja kraj rijeka i potoka; Populus euphratica Oliv. — eufratska
topola, endemijska vrsta Iraka i Sirije raste vrlo brzo i lahko se razmnožava;
Salix acmophylla Boiss., S. alba L. — bijela vrba, S. babylonica L. —
žalosna vrba, S. purpurea L. najbolje uspjevaju na mokrim, svježim i humozno
pjcskovitim tlima; Thuja occidentalis L. — zapadna tuja dobro podnosi
i zasjenu i obrezivanje grana.


2. u Poglavlju o »razvoj u zelenih površina Bagdada« autor
je dao klasifikaciju zelenila na:
A) zelene površine unutar naselja (gradsko zelenilo) i
B) zelene površine izvan naselja (izvangradsko zelenilo).


Gradsko zelenilo dalje je podijelio na:


I — parkove, centralne i rajonske,


II — zelene površine između blokova zgrada (gradski park, skver),


III — zelene površine unutar jednog bloka zgrada,


IV — zelene površine duž saobraćajnica i naselja,


V — zelene površine specijalnog karaktera kao uz industrijska postroje


nja, škole, dječje vrtiće, groblja, zdravstvene ustanove, sportsko-rekreacione


centre te botanički i zoološki vrt,


VI — zelene površine zaštitnog karaktera u naselju, i


VII — zelene površine na privatnim okućnicama i oko vikendica.


U uvjetima aridne klime, kakva vlada na Bliskom istoku i u Bagdadu,
razvio se posebni parkovni stil koji je poznat kao arapsk i park , a karakte