DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 63     <-- 63 -->        PDF

šum. list 105:469—1981.


MAGISTARSKI RADOVI


ESTETSKO-REKREATIVNA I SOCIJALNA FUNKCIJA
PARKOVA I ZELENIH POVRŠINA BAGDADA


Mr Mlhsin Khalaf Mahmood, dipl. im. hort.


MIHSIN KHALAF MAHMOOD rođen u Republici
Irak, u gradu Sneru 1938. godine, završio je Visoku
poljoprivrednu školu 1960. godine u Bagdadu.
Od 1961. godine studirao je u Beogradu na
Šumarskom fakultetu — odsjek za hortikulturu.
Po diplomiranju vraća se u Bagdad, gdje radi
u Institutu za Poljoprivredu u odsjeku za hortikulturu.
Od 1977 — 1981. godine nalazi se u Zagrebu
na šumarskom fakultetu, gdje je završio
postdiplomski studij iz »Oblikovanja prirodnih
i parkovnih rekreacijskih
objekata« . Izradio je i obranio magistarsku
radnju pod gornjim naslovom, koja je omogućena
stipendijom Vlade Republike Iraka.


Podatke, koje je mr. Mihsin K. Mahmood
obradio u svojoj magistarskoj radnji rezultat su
dugogodišnjeg rada, većim dijelom u Bagdadu,
a konačni zaključci su obavljeni u Zagrebu.


Radnja obuhvaća 89 stranica od toga ima 11 grafikona, 4 tabele i 3 slike.
Autor je koristio 70 znanstvenih radova. Sadržaj je slijedeći: Predgovor,
uvod, područje istraživanja, tlo, küma, vegetacija, drveće i grmlje Bagdada,
razvoj zelenih površina Bagdada, funkcije zelenih površina Bagdada, odnos
zelenila prema stranim krutim česticama u zraku, funkcija zelenih površina
u Bagdadu i njegova podjela po kvaliteti, oborine i stupanj uspjeha vegetacije
u aridnim uslovima, površina parkova, zaključak i popis literature.


Cilj istraživanja bio je: snimanje postojećeg stanja dendroflore u parkovima,
unapređivanje uzgoja i održavanje, te izbor novih vrsta koje odgovaraju
ekološkim uvjetima. Na temelju toga kategorizacija parkova i njihov
perspektivni razvoj (te mjere koje je potrebno poduzeti.


Republika Irak obuhvaća ukupnu površinu od 444.500 km2 od čega je
gotovo polovica pustinja. Visinsko područje proteže se od morske obale
(Arapski zaljev) do 3.380 m. nad. v. (planina Ararat u Kurdistanu). S obzirom
na reljefne razlike dijeli se na četiri regije: planinska, gornje ravnice
i brežuljkasto gorje, pustinjska visoravan i donja mezopotamija. Bagdad
se nalazi u Donjoj mezopotamiji, okružen sa svih strana visokim planinama
i visoravnina izuzev ušća rijeke Eufrata i Tigrisa kod Šat el Arab-a.