DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 61     <-- 61 -->        PDF

mente miocena, kao što su vapnoviti i pjeskoviti lapori, te laporasti vapnenci
prosječne debljine do 1.000 m.


Važno je spomenuti da je kvalitet pitkih voda iz javnih bunara bolji
od voda iz domaćinstava u istom mjestu. Tako, npr., u Vinkovcima (tab. 4)
u 35 mjesta ispitali smo 23 javna bunara i u svih je kvalitet vode zadovoljajući,
dok je od 79 bunara u domaćinstvima zadovoljilo svega 14 ili 17,7"/».


U Vukovaru je ispitano u 26 mjesta 65 bunara od kojih je ispravno
svega 21 ili 32,3°/o. Od 7 javnih bunara jedino u mjestu Babska nalazimo
enormne količine nitrata od 360 mg/l.


U Županji smo ispitali 60 bunara od kojih je 25 javnih i svi su ispravni,
sa kvalitetnom pitkom vodom, dok od 35 bunara u domaćinstvima za 15
mjesta imamo svega 8 koji zadovoljavaju higijenske uvjete (ili 13,3%).


ZAKLJUČAK


U ovom radu dati su rezultati određivanja zastupljenosti nitrata i nitrita
u bunarskim vodama za 181 mjesto u 6 općina od 1973. do 1975. godine
(tab. 1—5).


U svega 8 mjesta Istočne Hrvatske (za općine Beli Manastir, Osijek,
Đakovo, Vukovar, Vinkovci i Županja, od 181 (koliko ih je ispitano) koristi
se voda u kojoj nitrati ne prelaze MDK od 10 mg N/l ili 43,5 mg NO3/I (SI.
list SFRJ br. 5/1980.).


Ovako porazni rezultati stanja bunarskih voda potencirali su vodoistražne
radove koji se provode na spomenutom terenu radi saniranja stanja vodoopskrbe
u Slavoniji i Baranji u cilju zaštite zdravlja i sprečavanja methemoglobinemije
u male djece.


LITERATURA:


1. Lovrić, E., Munjko , I.: Određivanje nitrata u podzemnim vodama
— općina Našice i Donji Miholjac. Zaštita 75, 32—37. Beograd, 1975.
2. Lovrić, E., Munjko , I.: Prilog valorizaciji podzemnih i površinskih
voda okolice Slavonskog Broda. Zaštita 76, 295—305, Beograd, 1976.
3. Asortiman i primjena umjetnih gnojiva. INA-TPP-Kutina. Narodna tiskara
Kutina, 1970.
4. Đorđević, S., Naumović, O.: Nitrati kao zagađivači spoljne sredine.
Čovek i životna sredina, 4(1), 48—50. Beograd, 1979.
5. Munjko, I.: Određivanje ulja i fenola u vodama SR Hrvatske, te njihov
ekološki utjecaj na kopnene i vodene organizme (disertacija). Prirodoslovno-rnatematički
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1976.
467