DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 124     <-- 124 -->        PDF

stvu »Šomarica« u Zagrebu, zatim u svojstvu
šumarskog savjetnika u Šumarskom
inspektoratu u Zagrebu (1954/56) te, do
umirovljenja 1958. godine, u Sekciji za uređivanje
šuma Ministarstva šumarstva u
Zagrebu. Umirovljen je s nešto preko 41
godine mirovinskog staža, od čega 37 godina
i 5 mjeseci otpada na efektivni rad
u šumarstvu, a 3 godine i 7 mjeseci priznato
mu je kao ratne godine iz Prvog
svjetskog rata.


Kao priznanje za njegov stručni i savjesni
rad bilježimo i izbor 1959. god. za
povremenog suca Višeg privrednog suda
SRH u Zagrebu.


Za vrijeme studija, a da bi se mogao
školovati u Zagrebu, aktivan je član Studentskog
pjevačkog društva »Mladost«, kasnije
»Lisinskog« i pjeva u kaz. zboru opere.
Kao penzioner jedno vrijeme radi
u poduzeću »Gora« u Zagrebu kao honorarni
službenik.


Za sve vrijeme službovanja u struci istakao
se kao vrstan i pedantan radnik u
sektoru iskorištavanja šuma i drvne industrije
kao organizator proizvodnje, a
u inspekcijskoj službi kao suradnik, savjetnik
ali strog i objektivan nadzorni
organ te kao iskusan taksator. Radi na
izradi dugoročnih planova gospodarenja
i razvoja šumarstva i drvne industrije te
kao šumar-pravnik, poznavajući teorets


ku, ali još i više praktičnu stranu šumske
proizvodnje i prerade drveta, trgovinu
drvom i šumarsko tehničku građevinsku
operativu — vrlo uspješno radi na
pripremi raznih stručnih propisa, pravilnika
i normativa.


Pok. Delač pripadao je onoj poratnoj
generaciji šumara koji su preživjeli strahote
2 svjetska rata i ratna razaranja,
kad je šumarstvo trebalo nositi najveći
teret poratne obnove, a od šumarskih
stručnjaka zahtijevalo najveća odricanja
i žrtve, a i često donositi i takve odluke,
protivne stručnoj savjesti, a sve u cilju
zadovoljenja potreba na obnovi opustošene
zemlje (na pr. sječa nedozrelih šuma
ili sječa elitnih, najkvalitetnijih stabala,
izvoz sa manje rentabilnih sredstava
i uz štete za mladi naraštaj i obnovu
šuma i si.).


Smrću i odlaskom jednog od šumarskih
veterana ratnih i poratnih generacija,
šumarstvo kao priznata grana proizvodnje
od javnog interesa gubi jednog
priznatog, istaknutog šumarskog stručnjaka,
radi čega mu u ime svih onih koji
su ga poznavali i s njim surađivali,
najtoplija hvala!


Neka vječno počiva na grudi koju je
toliko volio!


Inž. Drago Majer