DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 113     <-- 113 -->        PDF

FORETS DE FRANCE ET ACTION FORESTIERE
No 248, Octobre 1981


1. »Prihodi šumoposjednika (u 1981. godini)
smanjit će se najmanje za 30°/o,
kako pokazuju postignute oijene u prvim
ovojesenjim prodajama u odnosu na prodaje
u 1980. godini« uvodna je rečenica
u članku »SLABA PRODAJA OVOJESENJIH
SJEČINA (ETATA)«. Iako je pretežni
dio šuma u Francuskoj u privatnom
posjedu to se drvna masa prodaje
i putem dražbi koje se održavaju tijekom
rujna i listopada širom zemlje, prvenstveno
za područja pojedinih okruga,
a prednji zaključak slijedi iz uspjeha
prodaja na, do zaključka 248. broja lista
»Forets de France«, 69 održanih prodaja.
To je posljedica »dva glavna činioca —
ekonomske recesije u USA i naglom pogoršanju
konjukture na tržištu zapadne
Europe«.
Na navedenih 69 prodaja ostalo je neprodano
25°/o ponuđene drvne mase listača
a 29a/o drva četinjača uz prosječni pad
cijena prodanih količina za 12"Vo, posebno
za hrastovine te za čamovinu. Nasuprot
hrastovim bukovina je zadržala bolju prođu
a postignute cijene su u prosjeku za 5


— 10°/o niže nego 1980. godine. Prodaja
čamovine (jelovine i smrekovine) vrlo oscilira.
Tako npr. u regionu-okrugu Albertville-
a nije prodano 60o/o ponuđene drvne
mase, u Saint Claude-u 24l0/o a u Epinalu
samo 4°/o. Cijene su bile niže između
5 i 20V(t. To se odnosi na krupnije,
tehničko, drvo, dok je stanje s celuloznim
drvom bolje, s porastom cijena do
lOVo. Drvo duglazije postiglo je također
za 5—15°/o niže cijene nego 1980. godine,
dok kod bjeloborovine nije bilo promjena.
Drvo primorskog bora u Toulon-u
postiglo je 5—10°/o višu cijenu, ali to se
ne može označiti, doslovno stoji u »Forets
de France«, signifikantnim, jer u
masivu Landes drvne mase već su šest
mjeseci bez kupaca.
2. U sklopu akcija koje provodi vlada
Socijalističke stranke francuske je i novi
porez, porez na vrijednost imovine koja
premašuje 3 milijuna franaka, dakle može
reći analogan porez kao kod nas
porez na ukupni dohodak, ako Laj premašuje
određeni godišnji iznos (za 1981. god.
s pragom od nešto preko 300 000 dinara,
dakako »novih«). Pored izvadka iz odnosnog
Zakona kojim se taj porez uvodi
(početkom 1982. godine), izvadka iz rasprave
u Narodnoj skupštini, u ovom
broju o tome nalazimo i daljnja dva priloga,
oba pod pokroviteljstvom Nacionalne
federacije Udruženje šumovlasnika
(Fćderation Nationale des Syndicats de
Proprietaires Forestiers Sylviculteurs), a
potpisao ih predsjednik Federacije L eclerc
de Hauteclocque. Prvi
je: »ŠUMA: IZUZETNA POSEBNOST« s
podnaslovom da »izuzetna posebnost šume
zahtijeva i posebnu fiskalnu pažnju«
u kojem se između ostalog naglašava dugoročnost
šumske proizvodnje te da privatne
šume u Francuskoj još nisu uspostavile
ravnotežu i da je potrebno pošte


diti šumouzgajivače i njihov rad na dugi
rok. Također se naglašava da od ukupne
vrijednosti šume 3/4 otpada na vrijednost
zemljišta.


Drugi je prilog pod naslovom U ŠUMI:
TRIDESET GODINA JOŠ JE DOBA DJETINJSTVA,
a sadrži fotografije sastojina
bukve i smreke i običnog bora u dobi
30, 60 i 90 godina za smreku, 30, 60, 120
i 150 godina za bukvu a 30, 60, 120 i 160
godina za obični bor (kod kojeg su međutim
slike pomiješane) i kratak tekst.
U tekstu se kaže, da će možda »ove slike
pomoći, da se uoči izuzetno dugo vrijeme
rasta drveća i strepnjii uzgajivača«
i da je »do zrelosti potrebno još mnogo
strpljenja, dugoročnih ulaganja i prihvaćanja
neizvjesnosti«. Također »stablo treba
sunca, vode i plodnog tla ali i povjerenja
i štednje uzgajivača«.