DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 112     <-- 112 -->        PDF

na-obnovi velikih površina veoma velikih
zahtjeva, kod kojih se upotrebljavaju manje
uobičajene vrste drva. Uspjeh ovih
radova na obnovi je do određene mjere
kočen postojanjem papkarske divljači, osobito
jelenske divljači.


Cilj ovog rada je bio predložiti mjere
u okviru biotehničke zaštite šume. Ove
mjere se temelje uglavnom na prijedlogu
izgradnje sistema objekata za prezimljenje
papkarske divljači i za uređenje zimskog
prihranjivanja ove divljači.


F i š e r, Z . — Hanuš,V. — Bouchn
e r , H .: Inventarizacija stanja tetrijebova
(Lyrarus tetrix L.) (str. 183—199)


Rasprostranjenost površina s pojavom
tetrijeba običnog (Lyrarus tetrix L.) u
ČSR se od godine 1955. do 1977. smanjila
za oko 85%, od godine 1973. do 1977. se
smanjila za oko 25%. Prema statističkim
podacima palo je stanje tetrijebova od
godine 1970. do 1978. od 8.901 komada na


5.088 jedinica tj. na 57,1%> prvotnog stanja.
U Južnoj Češkoj živi od prvotnih
3.653 tetrijebova u godini 1970. samo 2.145
jedinica (59%), u području Krkonoša se
suprotno tome od godine 1965. povećalo
stanje za 17,9%. Povećanje stanja za oko
70°/o je zabilježeno u sjevernočeškom kraju,
u ostalih pet oblasti s pojavom tetrijeba
je zabilježen manjak. Istraživanjem
u 1977. godini je bilo utvrđeno, da na
cijelom području ČSR živi 7.258 tetrijebova.
U zapadnočeškom, južnočeškom i
sjevernočeškom području postoji 5.964 tetrijebova
(82,2%), a u istočnočeškom 526
tetrijeba (7,2%), u sjevernomoravskom
486 tetrijebova (6,7%), a u južnomoravskom
282 tetrijeba (3,9%).
Blud´ovsky, Z. : Smjerovi usavršavanja
planskog upravljanja šumskim
gospodarstvom (str. 201—212)


Sažetak prijedloga za uređenje granskog
sistema planskog upravljanja šumskim
gospodarstvom u sedmoj petoljet


ci. Predlaže se izmjene metodike planiranja
provađanjem aktualizacije strukture
planiranih radova i naglašavanje zainteresiranosti
za iskorištavanje drveta, pojačavanje
elemenata hozraščota oijele
grane, produbljivanje postupaka upravljanja
investicionom izgradnjom i uvođenjem
sistema kompleksnog upravljanja
kvalitetom.


Zvolänek, J. : Za ekonomiku održavanja
i popravaka teretnih automobila
i traktora u šumskom gospodarstvu
(str. 213—232)


Za buduću diferenciranu normu su bili
praćeni na 95 šumskih uprava u ČSR
troškovi održavanja i popravaka kod Š
706, T 138 (148), LKT 75 (80), Z 6718 (6784)
i Z 8011 — kristal i daljnji tehničko ekonomski
pokazatelji. Troškovi za djelatnost
održavanja i popravaka čine npr.
kod Š 706 u prosjeku ČSR u prvoj godini
od vremena nabavke samo 31.000 kčs
(PHM — 24.800 Kčs), u petoj godini već


59.000 Kčs za jedno vozilo (PHM — 27000
Kčs). Pomoću korelacionih zavisnosti i
daljnjih preračunavanja konstruirani su
predbježni maksimalni troškovi za održavanje
i popravke odabranih mehanizama
i tzv. koeficijent popravaka (tj. udio
izdataka za popravke i utrošenu naftu i
ulja). Nakon jednogodišnje provjere iz
njih će biti sastavljena diferencirana norma
troškova za popravke; istodobno se
računa s pogodnim redom premiranja za
posadu vozila.
Chalupa, V .: Rast ponika crnogoričnih
vrsta drva kod njihovog uzgajanja
u vanjskim i kontroliranim unutarnjim
uslovima (str. 233—255)


Rad sadrži rezultate komparativnog pokusa
razvoja ponika smreke, običnog bora,
ariša i duglazije na otvorenom prostoru
i u kontroliranim povoljnim uslovima
u komorama za rastenje. Pokus je
pokazao, da je ponik u komorama već
s 18 tjedana postigao značajne dimenzije,
tj. kao onaj koji je nakon tri mjeseca
presađen na otvoreno.


Ing. Bernard Hruška