DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 111     <-- 111 -->        PDF

rađeno i vrednovano 155 kružnih plohu
u mješovitim sastojinama smreke i običnog
bora na jednom šumskom tipu. Rezultati
istraživanja su pokazali, da pojedine
veličine rasta imaju u mješovitim sastojinama
drugačiji tok nego u čistim
sastojinama. Iz toga proizlaze i razlike
u potencijalnoj produkciji, koja je bila
vrednovana u jedinicama sadržaja mase
i vrijednosti. Na istraživanom šumskom
tipu imaju mješovite sastojine veću potencijalnu
produkciju nego čiste sastojine
obiju vrsta. Bio je također predložen
optdmalizacioni postupak, koji omogućuje
odrediti optimalnu zastupljenost obiju
vrsta.


P r u d i č , Z.: K pitanju trajnosti produkcije
drva u hrastovo-bukovom vegetacionom
stupnju (str. 123—137)


U hrastovo-bukovom vegetacionom stupnju
u sedam šumskih oblasti je osnovano
160 istraživačkih ploha, na kojima
je praćen utjecaj četinjača na uslove
gornjeg sloja tla. Provedenim statističkopedološkim
istraživanjem nije bilo dokazano
nikak%7o značajno osiromašenje gornjeg
sloja tla utjecajem smreke, običnog
bora ili ariša. Osim toga je bio kod nasljednjih
generacija navedenih vrsta drveća
upoređivan debljinski rast dominantnih
stabala. Pokazalo se, da je izborom
genetski pogodnog sjemena moguće djelovati
na pad trajnosti drvne produkcije
kod četinjača u ovom stupnju. Dio učešća
četinjača s gledišta trajnosti produkcije
u kiselom i hranjivom nizu studiranog
stupnja iznosi 75%.


Bezdech, J.: Promjene vlažnosti
sirovih trupaca smreke utjecajem dužine
skladištenja (str. 139—151)


Studija prati kako rasprostranjenost
vlažnosti u trupcu, tako i promjene ove
vlažnosti utjecajem dužine skladištenja.
Za rasprostranjenost vlažnosti je bio odabran
»index vlažnosti«, što je udio individualne
vlažnosti u desetinama dužine
trupca prema prosječnoj vlažnosti cijeloga
trupca. Njezin tok se uspjelo izraziti


analitičkim izrazom parabole trećega stupnja
u obliku:


y = 0,964 — 0,57x h 2,119x2 — l,591xs


Kod isušivanja trupaca položenih u sjeni
i na suncu je prirodna razlika u padu
vlažnosti, koja kod trupaca na suncu u
prvih šest mjeseci za oko IO3/« brža, a u
daljnjih pola godine se razlika prema gubitku
vlažnosti trupaca, koji se isušuju
u sjeni još podvostručuje.


Ribal, M. — Toufar, J. — Berna
š e k, V.: Repelentni spray za zaštitu
drveća pred oštećivanjem od divljači
(str. 153—168)


Suradnjom Instituta za šumarska i lovna
istraživanja u Jilovištu — Strnadima
s kolektivom Drachema u Pragu proizveden
je bio repelentni spray (proizvodni
naziv RAVAR) za zaštitu drveća pred oštećivanjem
od divljači.


RAVAR se upotrebljava u vrijeme vegetativnog
mirovanja za zaštitu terminalnih
izbojaka šumskih sadnica od ogrizavanja
divljači i za zaštitu debala i grana
voćaka od glodanja zečeva i divljih kunića.
Na zaštićenim dijelovima raslinja
brzo sasušuje d stvara neravnu mjehurastu
površinu. RAVAR je moguće upotrijebiti
i po mrazu i prskati ga i na mokre
biljke; za biljke je potpuno neškodljiv
i štita cijelu zimu. U šumarstvu se upotrebljava
i za zaštitu sadnica kod sadnje
i za zaštitu novopriraslih izbojaka četinjača
u vrijeme vegetacije. U upoređenju
s repelentima za prskanje koji se primjenjuju
ručnim leđnim prskalicama, rad
je s njime manje fizički naporan, čistiji
j higijenskiji.


Lochman, J. — Bendova, E.:


Prijedlog mjera u okviru biološke zaštite
šumskih kultura i sastojina u oblasti
Krušnih Gora (str. 169—182)


U Krušnim Gorama se u sadanje vrijeme
ostvaruju velike sječe u nastojanju
spasiti drvnu masu sastojina, koje odumiru
pod toksičnim utjecajem industrijskih
ekshalata. S tim su vezani radovi