DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 105     <-- 105 -->        PDF

apel Saveza za moralan i u punom smislu etički odnos ljudi prema prirodi.
Komentar im nije potreban, pravila sama za sebe sve kažu. U slobodnom prijevodu
njihov tekst glasi:


1. Ne oštećujte drveće ni grmlje!
2. Divite se divlje rastućem cvijeću, ali ga ne berite!
3. Pustite na miru životinje!
4. Preduhitrite (svojim ponašanjem) šumske požare!
5. Ponesite svoje otpatke sa sobom kući!
6. Ne remetite mir prirode!
7. Parkirajte automobil na za to predviđenim prostorima!
8. Ostavite se velikih čišćenja vašeg automobila u prirodi!
9. Poštujte lokalna uputstva i zakonske propise!
10. Ponašajte se kao civilizovani ljudi, svjesni odgovornosti!
Dugo sam razmišljao o onome što smo vidjeli u ciriškim šumama. Pitao sam
se — možemo li se mi (i trebamo li) iz njihovog primjera nečemu naučiti. Da li
Trebević i druge šume i planine u okolini naših velikih industrijalizovanih urbanih
aglomeracija mogu u prvom planu služiti potrebama odmora i rekreacije građana?
Došao sam do zaključka da mogu i da trebaju. Poštujući naše principe društvenog
i ekonomskog sistema, uvažavajući naše uslove poslovanja, privređivanja i raspodjele
dohotka, odgovor u cjelini leži u nama, u nama samima — u bazi i na vrhu.


Prof. Fazlija ALIKALFIĆ, dipl. Ing.


(Prenijeto iz časopisa »ŠUMARSTVO
I PRERADA DRVETA«, XXXV — 1981, br. 1—3)


PRENIJETO


OBOREN »CAR HRASTOVA«


Bjelovarski »Šumarski vjesnik«, br. VIII — IX / 1981, pod gornjim naslovom
saopćava:


»U šumskim predjelima Grabik odjel 34a g. j . Daruvarske prigorske šume oboreno
je ovog proljeća stablo, koje je s pravom od žitelja obližnjih sela nazivano
´carem hrastova´.« Riječ je o lužnjakovu stablu čiji je promjer u prsnoj visini iznosio
154 cm. Ukupna masa stabla bila je oko 15 m*. Pored trupca... izrađeno je 12 prm
ogrjeva. Trupac je dug 310 cm a opseg mu je iznosio 475 cm, tako da u njemu ima
5,76 m3 mase. Inače saznali smo od predstavnika DIK »Papuk«, trupac neće ići
u redovnu pilansku obradu već će iz njega biti načinjena skulptura povodom 90-
godišnjice DIK »Papuk«. »´Car hrastova´ bio je već oko 7 puta doznačivan za sječu,
ali vjerojatno iz nekih sentimentalnih razloga nisu ga sjekači posjekli. Sada, kada
se radilo o dovršnom sijeku, i ´caru´ je došao kraj« (iako je mirne duše mogao
ostati kao spomenik prirode i uzor mladom naraštaju; međutim, ako će trupac
poslužiti kao izradu skulpture, spomen na njega bit će zacijelo dugotrajniji).


Pred stotinu godina u Šumarskom listu (sv. IV/18 82, str. 215) zabilježena je
također sječa jednog »cara«. Taj se nalazio u Budimačkom srezu Šumarije D. Miholjac
i bio je star 246 godina. Na visini od 2,6 m iznad zemlje izbrojena su 234 goda,
a na 16 m 21-1; promjer na 2,6 mm iznosio je 152 cm, a na 16 m 124 cm.