DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 98     <-- 98 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


13. sjednice Upravnog odbora Saveza
ITŠDI Hrvatske, proširene članovima
N.O., koja je održana 26. V. 1980. u društvenim
prostorijama Šumarskog doma.
DNEVNI RED


1. Otvorenje sjednice i uvodna riječ
predsjednika
2. Izvještaji: a) tajnika blagajnika i
c) urednika Š.L.
3. Rasprava u RK SSRNH: Aktualni
problemi i samoupravni razvoj šumarstva
i drvne industrije Hrvatske
4. Donošenje samoupravnih općih akata
Saveza
5. Razno
Prisutni: Ing. D. Böhm, Dr. N. Komlenović,
ing. A. Mudrovčić, ing. O. Piškorić,
dr. B. Prpić, ing. S. Vanjković i ing. R.
Antoljak.


Ispričani: Ing. I. Milinović i šum. tehn.


I. Petričević.
Ad 1:


Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza
prof. dr. B. Prpić. Prije prelaza na dnevni
red sjednice predsjednik je komemorirao
smrt predsjednika J. B. TITA. Nakon
što je iznio veliko zanimanje i pomoć
koju je šumarstvu pružao umrli predsjednik
SFRJ, prisutni su ustajanjem i
minutom šutnje odali mu posmrtnu počast!
Neka mu je vječna hvala i slava!


— Komemorativna sjednica održana je
i u DIT-šumarstva i drvne industrije Zagreb
na dan 8. V. o.g. gdje su se na 924
»Šumarskom četvrtku« sastale starije generacije
šumara i drvara i odale posljednju
počast neumrlom predsjedniku SFRJ.
200


— U.O. Saveza donio je odluku, da umjesto
vijenaca na odar neumrlog predsjednika,
doznači iznos od 2.000.— din. u
»Titov fond«.


— Na »Dan IT« održana je 14. IV. o.g.
u Beogradu svečana sjednica na kojoj je
Savez poljoprivrednih IT općine Niš proglašen
najvrijednijim Savezom, a za najbolji
stručni časopis Geodetski list, glasilo
Saveza geodetskih inženjera i geometara
Jugoslavije.
— Na Tari (kod Titova Uzica) održano
je 22. i 23. V. o.g. Savjetovanje: Razvojne
mogućnosti šumarstva i drvne industrije
Jugoslavije u narednom srednjoročnom
planu od 1981—1985 g. i osnovni pravci
razvoja do 2.000 g. Ovo je Savjetovanje
organizirao Savezni komitet za poljoprivredu,
zatim Opće udruženje šumarstva
i industrijske prerade drva Jugoslavije,
Savezni zavod za plan, Odbor Saveznog
sindikata radnika šumarstva i industrije
prerade drva, Savezni zavod za društveno
planiranje i Savez IT šumarstva i industrije
prerade drva SFRJ. Uz ostale predstavnike
iz Hrvatske u radu ovoga Savjetovanja
sudjelovao je prof. dr. B. Prpić .
— Odbor za propagandu Saveza ITŠID
— Jugoslavije održat će, tokom o. g. u
Zagrebu, sastanak u vezi realizacije projekta
»Evropski pješački put — E6«. Domaćin
ovoga sastanka bit će naš Savez.
— Također je najavljeno održavanje
Savjetovanja: Obrazovanje kadrova u
šumarstvu i drv .industriji Jugoslavije.
— Predsjedništvo RK SSRNH razaslalo
je pozive za raspravu: Aktualni problemi
i samoupravni razvoj šumarstvadrvne industrije Hrvatskke, do koje je
došlo na poticaj našega Saveza. Rasprava
će se održati u Zagrebu 30. V. o.g. Stručni
materijali, koji obasižu 52 stranice,
izradili su članovi našega Saveza.