DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Košu li č, M.: Uzgoj sadnica u kontejnerima
na »zračnim jastucima« (str. 159
—165)


Eksperimentalni uzgoj sadnica u omotima
smreke (u većem obimu) te duglazije,
goleme jele, ariša, običnog bora, bukve,
crvenog hrasta, lipe i breze u malom
u kontejnerima bez dna zapremnine
0,5 do 1,8 litara na »zračnim jastucima«
tj. na nogama od metala do 10 cm iznad
zemlje, pokazao je, da se na taj način omogućava
uzgoj velikih i prvoklasnih sadnica
s dobro razvijenim korijenjem.
Sloj zraka ispod kontejnera stimulira gustoću
i težinu korijenja i omeđuje njihovu
duljinu na onu kontejnera. To djelotvornije
nadomještava i na prirodan način
omogućuje presađivanje i podrezivanje
sadnica. Dvije godine nakon sadnje
na eksperimentalnom zemljištu rast
sadnica uzgojenih u kontejnerima je normalan.


Novaček, M.: Štete u šumama kao
posljedica rekreacije građana (str. 175
—179)


U razvijenim industrijskim zemljama
pritisak rekreacije na šume stalno se povećava.
Ta činjenica stvara probleme šumarstvu
posebno na području zaštite šuma.
Zato je bila ispitivana mehanička šteta
nanesena šumama rekreacijom u području
brnjanske pregrade s jezerom u
okolici grada Brna koji ima 360.000 stanovnika.
Pronađeno je, da su najveće
štete nanesene područjima smrekovih šuma
od kampiranja i vikendaške rekreacije.
Sa rekreacijsko-higijenskog i prirodnog
stajališta mnogo prikladnije šume za
prirodne uvjete istraživane regije su one,
u kojima prevladava obični bor.


Br. 5
Rod, J.: Određivanje mase stojećih
stabala pomoću koeficijenta vitkosti
(str. 198—201)
Odnosima regresije između koeficijenta
vitkosti, srednjeg promjera stablavisine oblikovanja stabla izražava se općenito
sadržaj stojećeg stabla.
Odatle su izvedeni parametri za kubature
svih vrsta drva i za kubaturu pojedinog
stabla 5 glavnih vrsta drva (smreka,
jela, bor, hrast, bukva).
Cijeli opseg tabela za kubiciranje je
definiran sa 4 parametra zadanih vrsta
drva. Jednostavan oblik jednadžbe olakšava
i prospješuje kubiciranje kompjuterom
i tako se povećava ekonomska efektivnost
ovih radova.
Zahvaljujući analitičkom obliku moguće
je, da se zalihe ustanove i na jednostavnim
računskim strojevima sposobnim za
programiranj e.


Novak, V.: Praktično iskorištenje feromona
podkornjaka (str. 202—206).


U šumarstvu ČSSR je u 1979. godini ispitivan
feromon za potkornjake »Pheroprax
« za povećanje djelovanja lovnih´
stabala u sastojinama oslabljenim štetama
od oštećenja dimom, Armillarielle
i suše i za stvaranje ztv. feromon-barijera,
koje treba da predusretnu raštrkanu
pojavu potkornjaka u sastojinama Češke
šume i Novogradske gore oslabljenima
kalamitetima.


Istovremeno je ispitivana primjena feromona
i insekticida na lovnim stablima.


Pokazalo se da je Pheroprax bio veoma
djelotvoran u svim oštećenim sastojinama,
kako u fiziološki oslabljenim tako i
onima oštećenim vjetrom, snijegom i ledom.
B. Hruška