DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 96     <-- 96 -->        PDF

centraciji i specijalizaciji ovih službi sa
ciljem povećanja produktivnosti rada, boljeg
korištenja strojeva, sniženja troškova
te poboljšanja radnih uslova. Autori
iznose stanje ovih službi po poduzećima
s prijedlozima za njihovo usavršavanje


unapređenje.


Blud´ovsky, Z., Sy rova tka, K.:
Mogućnosti objektivizacije vrednovanja
učinka sredstava mehanizacije (str. 111
—115)


Kod utvrđivanja efektivnosti osnovnih
sredstava, naročito strojeva, nas obično
najviše zanima stupanj njihovog intenzivnog
iskorišćenja, ocijenjenog prema količinama
proizvoda ili operacija provedenih
za određenu jedinicu vremena. Izvršenje
se u pravilu izražava u naturalnim
pokazateljima (brojem porušenih, okresanih,
privučenih, okoranih ili odveznih m3).
Međutim pozornije prosuđivanje učinaka
sredstava mehanizacije upućuje na činjenicu,
da radni uslovi u kojima se koristi
sredstvo imaju vrlo veliki utjecaj na
njihov učinak. Da bi se mogao uzeti u
obzir utjecaj svih faktora na težinu rada
kod sječe, privlačenja i odvoza, autori
predlažu uvođenje koeficijenata za preračunavanje
iz fizičkih na mjerne jedinice
i time omogućiti uporedivost učinaka
odnosnog stroja i njegove posade.


Kuchtik, J.: I drvni otpadak je vrijedna
sirovina (str. 116—120)


Rastući broj stanovnika na zemlji i
povećanje prohtjeva na standard životne
sredine povećava zahtjeve na prirodne izvore.
Pored ostalih izvora raste interes i
važnost drva kao izvora energije i industrijske
sirovine. Drvo je u Evropi gotovo
jedini obnovljeni prirodni izvor relativno
lako dostupan i stalno nepotpuno korišten,
a jedan je od malo izvora kojih
Evropi ima za sebe dovoljno. U traženju
drugih izvora sirovina stalno se sve više
ukazuje da je šuma efikasno sredstvo za


upijanje i skladištenje sunčane energije
uz, u cjelini, niske investicione i tehnološke
troškove. U cilju integralnog korištenja
biomase autor naznačuje niz načina:
mehaničkih, hidrotermičkih, kemijskih,
hidrolitičkih, mikrobioloških i radioloških,
koji omogućuju- dobivanje proizvoda
korisnih čovjeku.


Br. 4.


Frk, A.: Arišev savijač u Krušnim gorama,
Jizerskim gorama i Krkonošama (str.
150—155)


Rad daje sažetak informacije o dosanjim
saznanjima o ariševom savijaču (Zeiraphera
diniana Guen). Govori o načinu
života ovog štetnika, njegovom prijelazu
u ČSSR, štetama u području asimilacije
prouzrokovane hranjenjem iglicama. Nadalje
govori o kemijskoj kontroli, feromonskim
kontrolnim metodama i ostalim
zaštitnim metodama. Informira o kontrolnim
mjerama poduzetim u 1978. i 1979.
godini te organizaciji kontrole poduzetoj
u 1980. godini. Završno usmjeruje pažnju
na preventivnu kontrolu s aspekta
zaštite okoline.


Kalvoda, Ždarek — Vrkoč —
Skuhravy: Provjera učestalosti ariševog
savijača feromonskim klopkama (str.
156—159)


Veoma atraktivni efekti feromskih klopki
omogućavaju, da se provjeri učestalost
ariševog savijača i determinira njegova
prisutnost čak i u vrijeme kada je
početna populacija veoma malena i kada
je nemoguće otkriti njegovu prisutnost
drugim metodama. Jedan mamac je dovoljan
za cijelo vrijeme niskog leta u periodu
od 4—6 tjedana. Zato se provjera
ariševog savijača pomoću feromonskih
klopki može smatrati visoko ekonomičnom
metodom u vrijeme kada učestalost
ovog insekta nije dostigla stupanj masovne
pojave, kao i u periodu prijelaza.