DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 87     <-- 87 -->        PDF

D. Marinković, N. Tucić, V. Kekić: GENETIKA.
Izdavač Naučna knjiga, Beograd,
1981.
Knjiga ima 500 stranica i pisana je
kao univerzitetski udžbenik. Podijeljena
je na sedam dijelova i to:


I Osnovni principi nauke u nasljeđu


Prvi dio je podijeljen u tri poglavlja:
genetski eksperiment u kojem su obrađena
osnovna pravila nasljeđivanja, genotip,
fenotip, geni i genski aleli; u interakciji
među genima prikazana je dominantnost
i recesivnost, epistaza i komplementarnost,
penetrabilnost i ekspresivnost
gena, plejotropnost gena, poligenija
i nasljeđivanje korelativnih svojstava; utjecaj
sredine na nasljednost i promjenljivost
svojstava obuhvaća modifikacije,
odabiranje povoljnih kombinacija gena
i »nasljeđivanje« stečenih svojstava.


II Citogenetika


Citogenetika je podijeljena u šest poglavlja:
struktura stanice i funkcija njenih
organela u kojem poglavlju su opisani
jezgra, jezgrica i kromosomi; u staničnom
ciklusu prikazana je mejoza; promjene
u kromosomima kao izvor genetske varijabilnosti
obuhvaća promjene u broju
kromosoma; poglavlje: izazivanje nasi
jeđenih promjena djelovanjem kemijskih
i fizičkih faktora obuhvaća promjene
u gradnji kariotipa uslijed kemijske
indukcije, utjecaj ionizirajućih zračenja
na nasljedne promjene i prikaz mutagena
čovjekove okoline; u poglavlju o genetskoj
kontroli razvića spolova prikazani
su između ostalog mehanizmi genet


ske determinacije spolova i »nasljeđivanje
« svojstava prenošenjem putem infekcije,
majčinsko nasljeđivanje i izazivanje
izvankromosomskih promjena.


III Biokemijska genetika


Materija iz ovog dijela podijeljena je
u tri poglavlja: poglavlje osnovi mole


kularne strukture i funkcije gena predstavlja
strukturu DNK i RNK; u poglavlju
genetske karakteristike DNK prikazana
je replikacija DNK, promjene u
građi DNK, DNK i genetska kontrola
metaboličkih procesa; poglavlje analiza
strukture i funkcije gena obuhvaća regulaciju
genetske aktivnosti.


IV Genetika razvića


Ovaj dio je podijeljen u četiri poglavlja:
genetska kontrola diferencijacije stanica,
obuhvaća između ostalog diferencijaciju
nastalu uslijed promjena u broju
gena i specifične aktivacije gena; u poglavlju
genetski mehanizmi imunoloških
sposobnosti, prikazana je građa antigena
i krvnih grupa kod čovjeka i transplantacija;
druga dva poglavlja su pod naslovima:
genetska uslovljenost kancera i genetska
kontrola starenja.


V Genetika populacija


Ovaj dio je posebno interesantan za
čitaoca koji se bavi uzgojem šuma i oplemenjivanjem
šumskog drveća budući
da i šume predstavljaju prirodne ili umjetne
populacije. Materija je opisana u
pet poglavlja: u genetskoj strukturi prirodnih
populacija prikazana je varijabilnost
kvantitativnih i kvalitativnih svojstava;
drugo poglavlje: genetska ravnoteža
populacije obuhvaća panmiksiju — slučajnost
kod križanja i faktore koji mijenjaju
genetsku ravnotežu populacije; genetska
determinacija kvantitativnih svojstava
obuhvaća njihovo nasljeđivanje i
selekciju; u poglavlju: značaj genetske
različitosti za opstanak organizama u
prirodi, prikazana je adaptivna vrijednost
organizam^, genetsko opterećenje, krii
žanje u srodstvu, značaj genetske polimorfnosti
populacije i uloge evolucionih
faktora u nastojanju genetske polimorfnosti;
zadnje poglavlje obrađeno je pod
naslovom: genetske razlike među grupama
organizama u prirodi.


189