DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 68     <-- 68 -->        PDF

NAŠE PRAŠUME


REZULTATI INVENTARIZACIJE BUKOVIH SASTOJINA
PRAŠUMSKOG TIPA NA SVILAJI U DALMACIJI


SAŽETAK. Jedna od oaza visokih šuma na području degradiranog
krša su i sastojim bukve prašumskog tipa na Svilaji u Dalmaciji.
Te sastojine po prvi put su obuhvaćene uređajnim radovima i autor
iznosi rezultate tih radova, (op)


UVOD


Vjerojatno zvuči malo paradoksalno, ali je ipak stvarno, da se u Dalmatinskoj
Zagori na planini Svilaji nalazi prilična površina čistih bukovih sastojina prašumskog
tipa. Nije to prašuma kakove su bile u kontinentalnom području ili kakva je
ona u Peručici na području Općine Foča s drvnom masom i do 1300 m3 po ha u
kojima bukve sudjeluju s oko 25% a pretežu jela i smreka i u kojima je najveći dio
I bonitetnog razreda.Svilajska prašuma je čista bukova s maksimalnom drvnom
masom oko 300 ms/ha i visinom stabala jedva 22 m odnosno IV/V boniteta i to u
manjoj mjeri, a pretežno V, ocjenjujući ih prema bonitetima, koje sam formirao za
bukove šume u SR Bosne i Hercegovine.


Sume sliva rijeke Cetine nalaze se u Sinjskoj općini i pripadaju Šumskom
gospodarstvu u Sinju, a šume sliva rijeke Krke nalaze se na području Općine Drniš
i njima gospodari Šumsko gospodarstvo u Drnišu. Na poziv tih Gospodarstava
(Drniškog 1979, Sinjskog 1980. god.) pomogao sam premjeriti drvnu masu i sastaviti
neku vrstu skraćenog uređajnog elaborata, dakako za svako Gospodarstvo
posebnog. Osnovama su pored visokih bukovih sastojina obuhvaćene i manje površine
srednjih i niskih koje s visokim čine izvjesnu gospodarsku cjelinu. Te
srednje i niske šume nastale su bespravnom sječom visokih šuma.


U mojoj dugoj uređivačkoj praksi nisam nailazio na taiko teške terenske i
radne uslove kao na ovom području Svilaje. To je područje ogromnih i brojnih
tipično kraških vrtača, ogromnih blokova karbonatnih stijena, bez puteva i vrlo
teških izvoznih puteva. Teškoće terena posebno su rezultat ispreturanih kamenih
oštrobridih blokova.


Do sada su šume na Svilaji bile obuhvaćene samo brzom inventarizacijom
(1947, 1955. god.), ali ti su podaci nepouzdani, a često i nerealni. Unutarnja podjela
nije postojala, jer se inventarizacija vršila prema katastarskim (poreznim) općinama,
pa je i to jedan od razloga da se izradi gospodarska osnova i tako omogući ozbiljnije
planiranje i izvođenje bilo kakvih stručnih radova u šumi.


a) Sume šumskog gospodarstva Drniš


Područje uređivanih šuma nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Svilaje, na
južnoj strani masiva Sovro—Jelenjak—Svilaja do kote 1283 m — Jelenjak i uda


170