DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Značajna 130. obljetnica od Knežićeve smrti pobuđuje naše divljenje za ostvarena
djela, najintimnije osjećaje i duboku zahvalnost za njegovo cjelokupno stvaralaštvo.


LITERATURA


K o s o v i ć, Bogoslav: Prvi stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i Vel. Kapeli od
dalmatinske međe Mrkoplja i Ogulina, Šumarski list, 1914. i 1915.
Szavit z Nossan , Stjepan: Ceste Karlovac — Senj od najstarijih vremena do
sredine XIX stoljeća, Senjski zbornik IV/1970. godine;
Szavit z Nossan , Stjepan: Josip Kaetan Knežić, Senjski zbornik IV/1970. godine;
Szavit z Nossan , Stjepan: Stare ceste Gospić—Brušane—Baške Oštarije—
Karlobag u XVIII i XIX stoljeću, Senjski zbornik V/1973, godine.


Mr Vice Ivančević


IZ »POVIJESTI ŠUMARSTVA HRVATSKE 1846 — 1976 KROZ STRANICE
ŠUMARSKOG LISTA«


»Jedan od osnovnih zadataka mreže šumskih prometnica je osvajanje prostora
šumskog područja u gospodarskom smislu. Glavni infrastrukturni objekti
u prvom razdoblju (1877 —1918. god.), koji su služili ostvarivanju tog zadatka,
bile su šumske ceste i željeznice, a specijalni vodne prometnice, putoklizine
itd. Šumska putna mreža tada nije imala tako značajnu gospodarsko-
prometnu ulogu kao šumska željeznička mreža, naročito u nizinskim predjelima
gdje u bližoj okolici nije bilo kamenog materijala za izgradnju.


Prije drugog svjetskog rata, od šumskih komunikacija pretežno su se gradile
šumske željeznice koje su privremeno, služile za neposredne potrebeiskorištavanja šuma, odnosno za vrijeme trajanja glavne eksploatacije. Šumskih
putova s kolničkom konstrukcijom građeno je malo, i to većinom za
zaprežna vozila«.


(Str. 270. i 278)