DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1981 str. 100     <-- 100 -->        PDF

u Zagrebu 25. VI. o.g. Svi zainteresirani
bit će o svemu ovom obaviješteni pravovremeno
putem okružnice i pozvani da
sudjeluju u što većem broju na ovom Savjetovanju,
koje ima privremeni naslov:


Stanje i razvoj šumarstva i drvne Industrije
SRH.


Ad 4:


— Potrebne samoupravne opće akte i
odluke iz područja stručne službe Saveza
(personalne odluke, pravilnik o utvrđivanju
sredstava za OD i si.) donijeti će posebno
izabrana komisija u sastavu: dr.
Prpić, dr N. Komlenović, ing. S. Vanjković
i ing. R. Antoljak čim Koordinacioni
odbor gradskog sindikata donese potrebna
rješenja u vezi naše žalbe na primjeru
Aneksa samoupravnom sporazumu grupacije
13800.
Ad 5:


— Na temelju utvrđenih i donesenih zaključaka
na 12. sjednici U.O. pozvan je
30. IV o.g. Institut za drvo Zagreb da pristupi
sklapanju Ugovora o zakupu nužnog
poslovnog prostora u zgradi »Šumarski
dom«
— Pozivajući se na čl. 24 Statuta istekao
je mandat dosadašnjoj upravi Saveza,
pa je U.O. donio odluku da se pristupi
sazivanju 88. redovne skupštine Saveza,
koja bi se održala u drugoj polovici
o.g. u Zagrebu.
Predsjednik: Dr. B. P r p i ć v.r.
Tajnik: Dr. N. Komlenović v.r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak v.r.


ZAPISNIK


14. sjednice U.O. Saveza, proširene članovima
N.O., koja je održana 6. IV. 1981
g. u društvenim prostorijama »Šumarskog
doma« u Zagrebu.
Prisutni: Ing. N. Antonović (Bjelovar),
ing. D. Böhm, Dr. N. Komlenović, Mr. Đ.
Kovačić, Dr. S. Matić, ing. O. Piškorić,
Dr. B. Prpić, ing. V. Živković, ing. R. Antojlak
i Mirjana Horvat, knjigovođa Stručne
službe Savez?.


Ispričani: ing. I. Delajković i ing. A.
Mudrovčić.


DNEVNI RED


1. Uvodna riječ
2. Izvještaj tajnika
3. Izvještaj urednika Šumarskog lista
4.. Završni račun Saveza za 1980. g. i
izvještaj računsko-financijske službe Saveza.


5. Izvještaj Nadzornog odbora
6. Diskusija i prihvaćanje podnesenih
izvještaja
7. Financijski plan prihoda i rashoda
za 1981. g.
8. Problematika »Šumarskog doma«
9. Saziv 88. redovne skupštine Saveza
10. Razno
ad 1:


— Sjednicu je otvorio predsjednik Saveza
prof dr. B. Prpić i iznio važnija društvena
i stručna zbivanja u proteklom
vremenskom razdoblju od zadnje sjednice
(13. sjed. U.O. održane 26. V. 1980 g.).
— Savjetovanje: Aktualni problemi i
samoupravni razvoj šumskoprerađivačkog
kompleksa SRH održano je 24. VI. 1980.
g. u Zagrebu pred 180 sudionika.
— Program i sadržaj rada ovoga Savjetovanja
objavljen je u posebnoj ediciji
»Zbornik radova Savjetovanja«, Zagreb
24. VI. 1980 g., dok je u Š.L. broj 9—10/80.
g. na str. 403—436 objavljena opširna rasprava
s prihvaćenim zaključcima
— Ovo Savjetovanje koje je organizirao
Savez, pod pokroviteljstvom RK
202