DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 97     <-- 97 -->        PDF

RAZNO


PLANINAR I ŠUMAR KAO SURADNICI


Planinarstvo i šumarstvo imaju mnogo dodirnih točaka. Već sam naziv planina
ili gora su sinonimi za šumu pa kad seljak kaže: »Idem u goru«, to mu znači
»Idem u šumu«.


Planinarstvo je rekreacijska djelatnost pod kojom se smatra pješačenje po
prirodi, upoznavanje podzemnih, prizemnih i nadzemnih prirodnih ljepota, ali
u glavnom penjanje i osvajanje vrhova sa kojih se otvaraju daleki vidici koji su
kao neka nagrada za uloženi napor i proliveni znoj. Kako su gore — do izvjesnih
nadmorskih visina — obrasle šumom, naravno da planinari upoznavaju mnoge
šume i njihove ljepote pa katkad opravdano, a ponekad i neopravdano reagiraju
na zahvate koji se u šumama vrše.


Južni Velebit: pogled na Sv. Brdo
(1753 m)


Šumarstvo je privredna djelatnost koja se rukovodi principima ekonomije.
No ti se principi ne mogu u šumarstvu dokraja provesti, jer su šume i po Ustavu
i po Zakonu o šumama dobra od općeg interesa i uživaju posebnu zaštitu.


Mnogostruke priznate funkcije šuma mogu se svesti na privredne i općekorisne.


95
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 98     <-- 98 -->        PDF

Privredne funkcije jesu: Proizvodnja glavnih i sporednih šumskih
proizvoda (drvo, listinac, pasa, gljive, ljekovito i aromatično bilje, šumski plodovi,
smola, divljač i dr.).


Općekorisne funkcije jesu:


a) Zaštitne: Zaštita zemljišta od erozija, bujica i poplava, osiguranje izvorskih
voda za gradove i naselja, pročišćavanje izvorskih voda, šume kao poljozaštitni
pojasevi, šume kao snjegobrani, šume u narodnoj obrani, šume kao stišavači
buke i dr.);


b) Funkcije blagostanja: rekreaciona vrijednost šume, šuma kao estetsko-duhovna
kategorija, nacionalni parkovi, šumski rezervati i dr.).


Planinari su uglavnom zainteresirani za funkcije blagostanja.


No, dok se vrijednosti privrednih funkcija šuma mogu lako izraziti u novčanom
iznosu, vrijednosti općekorisnih funkcija teže se izračunavaju, a dolaze do
izražaja tek kad nastupe prirodne katastrofe kao posljedice neracionalnog gospodarenja
sa šumama pa se tek onda vidi koliko bi vrijedila šuma, da ih je
zapriječila.


Ipak se kao najskromniji odnos između vrijednosti općekorisnih i privrednih
funkcija može uzeti 3 : 1 u korist općekorisnih funkcija. No iz toga slijedi, da bi
u troškovima održavanja šuma u istom omjeru trebalo sudjelovati cjelokupno
društvo, a ne samo šumska privreda.


U čemu se sastoji suradnja između planinara i šumara?
Planinari obilno koriste i najbolje čuvaju objekte koje su radi gospodarenja
šumama podigli i uredili šumari. To su gospodarska razdjeljenja, šumske ceste,
vlake, staze, uređeni izvori pitke vode, skloništa, radničke kolibe, lugarnice i dr.
Kao ljubitelji prirode zaštitnici su šumske flore i faune, čuvaju šumu počevši od
novo pošumljenih površina pa do zrelih šuma, održavaju red u šumama, ne dozvoljavaju
zagađivanje prirode, sprečavaju nastajanje šumskih požara, a ako se
požar pojavi sudjeluju prvi kod gašenja, djeluju moralno na sprečavanju šumskih
šteta — u suprotnom to nisu planinari-sportaši nego huligani.
Šumari isto tako obilno koriste i čuvaju objekte koje su podigli planinari kao
na pr. planinarske domove, kolibe, skloništa, vidikovce, piramide, markirane puteve,
uređene izvore i dr. a iznad svega koriste moralnu podršku, koju im planinari
daju.
Bilo je i ima mnogo šumara koji su bili istovremeno i planinari i koji su
svojim radom uspješno povezivali šumarstvo i planinarstvo. Ovdje ću spomenuti
samo pok. Ing Antu Premužića, koji je pored uspješnih šumarskih uređajnih ra


dova pred više od 50 godina uređivao Plitvička jezera, trasirao i izgradio na stotine
kilometara planinarskih cesta, vlaka i puteva po Kapeli, Velebitu i drugdje.
Ono što planinare i šumare povezuje jeste ljubav prema prirodi i zaštita


prirode.
Nesporazumi koji nastaju između planinara i šumara potječu iz nepoznavanja
i nerazumijevanja jedne i druge djelatnosti. Planinarima je primarna rekreacijska,
a šumarima gospodarska djelatnost, no dobrom voljom i uz minimalne žrtve
moguće je obje djelatnosti uskladiti.


Šumarstvo je privredna grana i realizacija se sastoji u prvom redu u sječi
stabala, na koju planinari kao ljubitelji i zaštitnici prirode najžešće reagiraju.


%
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Pošto vrijeme uzgoja zrele šume traje prosječno 80-120 godina, dok ljudski vijek
traje mnogo kraće, a vrijeme kad čovjek radi fizičkih sposobnosti može kao
izletnik i planinar da posjećuje šumu traje još manje, to čovjek zapaža samo
dio procesa koji se u šumi odvija (pomlađivanje, njega, čišćenje, proreda, sječa)
i prirodno je da na nastale promjene živo reagira, a naročito na sječu koja sasvim
mijenja sliku krajobraza na koju je navikao. Ta se slika najmanje mijenja u
prašumi (koje su vrlo malo zastupljene) i u prebornoj šumi (kojih također ima
relativno malo). Planinari često zaboravljaju, da ni slika netom požnjevenog žitnog
polja ili obranog kukuruzišta nije lijepa, ali je primamo kao normalnu, jer znamo
da će površina opet biti obrađena i zasijana. Najviše smetaju estetskim zahtjevima
planinara porušena a neizrađena stabla te izrađeni a neizveženi sortimenti, koji
i po nekoliko mjeseci leže po šumi i uz šumske puteve i ceste, a kroz tu šumu
prolaze planinari pa bi o tome šumari morali više voditi računa i ne bi bilo često
i opravdanih prigovora.


Šumari su stručnjaci kojima je društvo povjerilo gospodarenje šumama, ali
ono je propisano gospodarskim osnovama, koje imaju zakonsku snagu. Gospodarske
osnove točno propisuju kad, gdje i kako se ima koja gospodarska radnja
obaviti, a odstupanje predstavlja, već prema težini, prekršaj, prestup ili krivično
djelo, koje povlači odgovornost pravne i fizičke osobe. Prema tome, u pravilu,
tu ne može odnosno ne bi smjelo biti neke samovolje. U rad šumara trebaju
planinari imati više povjerenja i razumijevanja, a imat će ga ako bolje upoznaju
ciljeve šumskog gospodarenja, što je moguće samo ako se planinar i šumar češće
sastanu i izmijene mišljenja i želje.


Time nije rečeno da u gospodarenju šumama nema i nepravilnosti, propusta,
grešaka, samovolje pa i krivičnih djela i ukazivanje na ovakova djela od strane
planinara i ljubitelja prirode pa i svakog dobronamjernog građanina, samo je
pohvalno i u općem interesu.


Nažalost za sve šume građanskog vlasništva još ne postoje po općinama
odobreni programi pa je gospodarenje u njima mnogo slabije nego u društvenim
šumama, a prigovori koji se stavljaju mnogo su opravdaniji i češći. U SR Hrvatskoj
ima ih preko 25°/o, a u SFRJ preko 30°/o.


Bilo bi poželjno da se što više šumara-biologa uključi u planinarske redove i
da svojim dubljim poznavanjem biologije, flore, faune i ekonomije prodube interes
planinara za prirodne procese koji se u šumi odvajaju, pa bi i nesporazuma bilo
manje.


Ivan Žukina,


dipl. inž. šum.