DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 79     <-- 79 -->        PDF

13. W. R. Blevin, B. Steiner, Redefinition of the Candela and the Lumen,
Metrologia 11 (1975), No 3, str. 97.
14. Comite Consultatif de Photometrie et Radiometrie, &e session, 1975.
15. Comite Consultatif de Photometrie et Radiometrie, 9e session, 1977.
16. S. M. Vukmanović, Promena definicije kandele, Zbornik radova 9. simpozija
JUKEM, Priština 1980, 1. knjiga, str. 4.
17. M. Brezinšćak, Pismo Saveznom zavodu za mjere i plemenite kovine u
Beogradu od 24. 5. 1976. (Prilog: ispravci Zakona od 1976.)
18. M. Brezinšćak, Zakonite mjerne jedinice u Jugoslaviji, Zbornik radova
JUREMA 1977, 1. svezak, referat As.
Marijan Brezinšćak, Zagreb


MJERITELJSKO DRUŠTVO HRVATSKE


U okrilju Saveza inženjera i tehničara Hrvatske osnovano je 22. 12. 1980. u
Zagrebu Mjeriteljsko društvo Hrvatske (naslov: 41000 Zagreb, Berislavićeva 6).
Osnivačkoj skupštini prisustvovalo je pedeset mjeritelja vrlo različitih struka;
prezimena potpisnika osnivačkog dokumenta navedena su na kraju ovog osvrta.
Preteča Društva bio je Mjeriteljski odbor koji je od 1978. godine djelovao kao jedan
od vrlo aktivnih odbora Savjeta za tehnološki razvoj SITH-a.


Prema Statutu, koji su osnivači prihvatili nakon vrlo podrobne i žive rasprave,
zadaci su Društva: da sudjeluje u stvaranju i provedbi mjeriteljske politike u SR
Hrvatskoj te jugoslavenske mjeriteljske politike; da sudjeluje u izradi zakona i
zakonskih propisa, standarda i preporuka s područja mjeriteljstva; da podupire
i sudjeluje u stvaranju mjeriteljskog nazivlja; da potpomaže znanstveni, tehnički,
kadrovski i publicistički razvoj mjeriteljstva; da izdaje i pomaže izdavanje stručnih
radova, časopisa, knjiga i drugih publikacija s područja mjeriteljstva; da organizira
savjetovanja, društvene sastanke, konferencije, povremene simpozije i seminare
o određenim mjeriteljskim pitanjima, izložbe, rasprave i druge znanstveno-
stručne skupove o suvremenim mjeriteljskim priredbama u zemlji i inozemstvu;
da surađuje s mjeriteljskim republičkim i pokrajinskim znanstvenim projektima
te s odgovarajućim stručnim i znanstvenim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
s mjeriteljskim društvima republika i pokrajina kao i sa srodnim društvima, sve
to radi razmjene znanja i iskustava; da sudjeluje u mjeriteljskoj reformi školstva;
da surađuje s privrednim radnim organizacijama, privrednim komorama i drugim
institucijama pri planiranju i istraživanju u području mjeriteljstva; da potpomaže
uvođenje suvremenih mjeriteljskih postupaka u privredu s ciljem da se poboljša
kakvoća proizvoda i proizvodnost.


Članovima Društva mogu biti stručnjaci koji se na bilo koji pozitivan način
bave mjeriteljstvom, tako npr. i mjeriteljski pedagozi, urednici, pravnici, arheolozi,
liječnici itd. Godišnja članarina iznosi 120 dinara. Pristupanje u Društvo obvezuje


T.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 80     <-- 80 -->        PDF

članove da se pridržavaju Statuta, pravilnika i poslovnika koji moraju biti u
skladu s mjerodavnim aktima SITH odnosno SSRNH.


Na prijedlog Inicijativnog odbora (dotadašnjeg Mjeriteljskog odbora) Skupština
je izabrala Predsjedništvo Društva koje broji 11 članova: M. Boršić, M. Brezinšćak,
F. Dusman, Z. Jakobović, N. Kallay, J. Lončarić, J. Papković, Z. Radić,


S. Sever, V. Šimec, B. Valić. U Odbor samoupravne kontrole izabrani su: V. Bego,
D. Božić i R. Buljan. Predsjedništvo je za prvog svog predsjednika s dvogodišnjim
mandatom izabralo Mladena Boršića.
Skupština je nakon rasprave prihvatila dopunjeni prijedlog plana rada Društva
za 1981. godinu i obavezala Predsjedništvo da taj plan dopuni prema stvarnim
mogućnostima i potrebama. Planom za 1981. predviđaju se ovi skupovi: Seminar


o primjeni zakonitih mjernih jedinica u Jugoslaviji (Prema izmijenjenom zakonu
od 1980. godine); Stručna rasprava o temeljnim postavkama jugoslavenskog mjeriteljskog
sustava i njegove uloge u privredi SFRJ; Stručna rasprava o Revidiranom
(listopad 1980.) programu razvoja i modernizacije Saveznog zavoda za mjere
i plemenite kovine u razdoblju od 1981. do 1985. godine; Analiza propisa i standarda
s područja mjeriteljstva te predlaganje njihovih promjena; Seminar o suvremenim
metodama ispitivanja električnih brojila; Prikaz radova znanstvenog projekta
»Mjerenja, računarski i analitički postupci« u razdoblju od 1976. do 1980
godine.
Mjeriteljsko društvo Hrvatske osnovali su na Skupštini 22. 12. 1980: M. Arnold,


V. Bego, A. Borović, M. Boršić, J. Božičević, D. Božić, M. Brezinšćak, R. Buljan,
T. Gvitaš, F. Ćorlukić, F. Dusman, B. Ferković, J. Francisković, Z. Franolić, K.
Franjić, G. Gašljević, D. Horvat, Z. Jakobović, I. Juroš, B. Kos, B. Krstulović, J.
Kumerički, V. Kurelec, J. Lončarić, S. Mahović, D. Markovinović, Ž. Matutinović,
A. Mikulecky, V. Mudronja, R. Mutabžija, M. Nemet, B. Palković, J. Papković, I.
Perčulija, Z. Radić, S. Sever, D. Rister, V. Srb, R. Stančec, V. Stiasni, M. Simat,
F. Sprung, V. Štambuk, S. Švaić, S. Turina, B. Valić, D. Vujević, S. Viker, J. Živković,
S. Žukić.
M. Brezinšćak