DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 105     <-- 105 -->        PDF

TN MEMORIAM


NENAD NIKOLIĆ


dipl. ing. šumarstva


27. studenog 1980. godine u 66. godini
života nakon teške bolesti preminuo je
u Zagrebu NENAD NIKOLIĆ, dipl. inž.
šumarstva u mirovini.
Roden je 3. 12. 1914. u Zagrebu. Mladost
je proveo u Bosni uz roditelje, gdje
mu je otac službovao kao pravnik. Gimnaziju
pohađa u Sarajevu i Banja Luci,
gdje je maturirao. Po završenoj maturi
upisuje se na Šumarski odjel Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta, koji apsolvira
1937/38. godine. Svoj rad u šumarstvu
započeo je u Delnicama 1946. godine. Iste
godine došao je na dužnost upravitelja
šumarije u Vojniću. Najbolje godine
života poklanja poslijeratnom šumarstvu
Like. Bio je toliko velikodušan kada mu
je dano da bira između Vojnića i Krašića,
on je Krašić (iako bolje radno mje


sto) propustio kolegi, da bi polom slijedila:
Donji Lapac, Sekcija za uređivanje
šuma Gospić, Plitvički Leskovac (DIP),
Sveti Rok i Šumarija Gospić.


Nenađ Nikolić svojim znanjem i voljom
dao je svoj doprinos u otklanjanju
poratnih nedaća, te posebno pomažući
narodu u obnovi i izgradnji Like. Osniva
rasadničku proizvodnju, a potom podiže,
uz ostalo, nove kulture četinjača,
zaštitne pojase i parkove kao u Ličkom
Osijeku, Ličkom Lešću, Brušanima.


Značajna osobitost kolege Nenada bila
je njegova ljubav i briga za narod, za
običnog malog čovjeka, a i narod je volio
njega.


1957. godine iz obiteljskih razloga prelazi
na područje Varaždina kao upravitelj
lugarskog tečaja u Viniei, a iz Vinice
1960. g. u tada osnovano Šumsko gospodarstvo
Zagreb.


Svoja dugogodišnja iskustva nesebično
prenosi mlađim kolegama dajući im
podršku u njihovu radu.


U mirovinu odlazi 1. I 1978. godine.


Inž. Nenađ Nikolić pokopan je na
groblju Mirogoj 1. XII 1980. godine. Od
pokojnika se oprostio mr Mladen Stoj k
o v i ć iz RZ Šumskog gospodarstva
Zagreb a oproštajni govor završio riječima:
»Hodnik života tijesan je i nizak,
te mala i odrasla djeca lako i veselo prolaze
kroz njega. Veliki duhovi teško se
provlače te obično izrazbijand, krvavi i
ranjavi dospiju do groba, da se u njemu
odmore« (K. B. Misli).


mr Mladen Slojković
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 106     <-- 106 -->        PDF

OBAVIJEST O NOVOJ CIJENI PRETPLATE
ZA ŠUMARSKI LIST U 1981. GODINI


Dosadašnja godišnja pretplata za časopis Šumarski list
utvrđena je 1979. godine. U razdoblju od tada do danas povećali
su se višestruko troškovi izdavanja i uređivanja što se
posebno odnosi na papir, tiskarske usluge i si. Iz tih razloga
Upravni odbor ovoga Saveza bio je prinuđen na utvrdi novu
pretplatnu cijenu za 1981. godinu i to:


1. Radne organizacije, ustanove i poduzeća 1.200,— din
2. Pojedinci 200,— din
3. Umirovljenici, studenti i đaci . . . 100,— din
4. Inozemstvo 1.500,— din
Našim daljnjim zalaganjem nastojat ćemo da Šumarskom
listu dademo novu i još prihvatljiviju fizionomiju objavljivanjem
članaka iz operative, zatim o aktualnim stručnim i
društvenim zbivanjima, novim zakonskim propisima iz oblasii
šumarstva i drvne industrije, obavijestima o izdavačkoj djelatnosti
struke i si. suradnje.


Vjerujemo da će pretplatnici našeg najstarijeg stručno-
društvenog glasila uvažiti ovo opravdano povišenje pretplato,
te na taj način uredništvu Šumarskog lista pružiti daljnju
podršku.


Pravovremeno plaćanje pretplate predstavlja konkretnu
pomoć izdavaču!


Čekovni račun: 30102-678-6249


Izdavač Šumarskog lista:
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE


Zagreb, Trg Ivana Mažuranića 11
Telefoni: 444-206, 449-686