DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 104     <-- 104 -->        PDF

P r u d i č, Z.: Rekonstrukcija Stražnickog
luga u drugoj polovini 1. tisućljeća


(str. 143—157).


Na temelju nalaza fosilnih debala na
bazi nizinskih glina rijeke Morave kod izvanredno
niskog vodostaja u 1976. godini
bila je provedena rekonstrukcija vegetacionih
odnosa Stražnickog luga u drugoj
polovini prvog tisućljeća našeg brojenja
godina. Šuma je zauzimala 20°ö zemljišta,
močvare jednu dvadesetinu površine
a najveći dio zauzimale su livade s pojedinačnim
hrastovima. Šumu je tvorio s
85% hrast, a s 15°o jasen .pojedinačno je
bilo i topole. Stabla su imala parkovski
habitus, u visini oko 5 m već se granala,
po ha ih je bilo 55—69. Starost sastojina
je bila 50—500 godina, sastojinska zaliha
133—166 ms korisne mase s korom. Tla
su bila šljunčano-pjeskovila. Nizinske gline
su se taložile razmjerno brzo i stabla oborena
istočnim vjerovima bila su kar


bonizirana ispod 4—5 m sloja naplavina.
Navedeni zaključci su podkrijepljeni popisom
dokaznog materijala, fotografijama
i kartama.


C ha lupa, V.: Umnažanje nekojih
šumskih vrsta listača in vitro (str. 159—


— 170).
Kod nekojih vrsta šumskog drveća listača
iskušana je metoda mekog umnožavanja
in vitro pomoću bočnih i adventivnih
pupova te pomoću vršnih pupova.
Izbojci uzgojeni iz pupova bili su razrezani
na kratke segmente i vršne pupove.
Novi izbojci uzgojeni i/, bočnih i adventivnih
pupova i iz kalusa nastalog na blizi
segmenata bili su upotrebljeni ™a daljnje
umnožavanje. Regenerirana stabalca
pokazuju genetičku stabilnost.


Hruška Bernard
dipl. ing. šumarstva


PRAVOVREMENO PLAĆANJE PRETPLATE PREDSTAVLJA
KONKRETNU POMOĆ IZDAVAČU!