DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Chr oust, L.: Proredni pokus u borovoj
sastojini nakon 20-godišnjeg praćenja
(str. 61—75).


U području tynistskoga bora (50) 47´
sjev. širine, 16« 01´ ist. dužine) prije 20
godina u starosti sastojina 27 i 38 godina
osnovan je prirodni pokus za istraživanje
utjecaja triju stupnjeva srednje visokih
zahvata na prirast i proizvodnju mase.
Dvije uzastopne prorede pružaju konkretnu
predodžbu o promjenama sastojinske
strukture, prirasta i drvne zalihe. Re/.ulta
li su interpretirani u obliku tabela, iz kojih
je očito, da se uzgojnim sječama produkcija
drvne mase borovih sastojina bitno
ne povećava i da suprotno kod primjene
jačih prorednih stupnjeva postoji
akutna opasnost gubitaka prirasta. Rezultati
su suglasni spoznajama Baadera, Corbonrriera,
Näslunda, Ertelda, Assmanna i
dr.


Š i k a, A.: Proširenost duglazije u šumskim
sastojinama ĆSR (str. 77—88).


Rad pruža sliku o sadašnjoj proširenost
i duglazija u šumskim sastojinama ĆSR.
Popisom je uspjelo zahvatiti 12.839 nalazišta
duglazije u stvarnoj površini
1.080,92 ha. Izvještaj zahvaća rasprostranjenje
nalazišta duglazije prema starosti,
nadmorskoj visini, cjelini šumskih tipova
i šumskim oblastima. Isto tako se razmatra
proširenje duglazije u odnosu na sreddnje
godišnju temperaturu i oborine. U
zaključku se kratko vrednuje zdravstveno
stanje kultura duglazije.


Dressier, M.: Kresanje grana strojem
u dovršnim sječama u ČSR (str.
89—111).


U CSR kresanje grana u sječama dozrelih
sastojina rješava se na dva načina.
Prvo je kresanje grana pomoću teških
strojeva procesorskog odnosno harversterskog
tipa. Složenost strojeva zahtijeva
međunarodnu suradnju kako u nakupu,
tako i u razvoju strojeva. Drugi na


čin je razvoj lakih integralnih postupaka
pomoću jednostavnog stroja OVP-1. Radi
se o rješenju, koje ima niz originalnih
tehničkih i tehnoloških elemenata i koje
je moguće lako uvrstiti u saživljenje tehnološke
sheme. Na taj stroj može se koristiti
i priključak mehanizma za privlačenje.
Investicioni troškovi su niski.


P o 1 e n o, Z.: Kompleksno vrednovanje
mješovitih sastojina (str. 113—126).


Nazori o prednosti mješovitih sastojina
i njihovoj upotrebljivosti u modernom
šumskog gospodarstvu se razlikuju. Da bi
se moglo odlučiti, nužno je provesti optimalizaciju
zastupljenosti vrsta drva s
gledišta visine i vrijednosti produkcije,
njezine sigurnosti i trajnosti s gledišta izvan
produkcionih funkcija šume te ekonomske
efektivnosti i racionalnosti produkcije.
Za tu svrhu je predložen metodički
postupak, pri čemu se svi pozitivni i
negativni stavovi (izraženi kao funkcije
zastupljenosti vrsta drva) navode u vrijednosnim
jedinicama. Kompleksno se
vrednovanje provodi upoređivanjem ukupnog
ekonomskog efekta mješovitih i čistih
sastojina. Postupak je bio provjeren
na materijalu više od 200 pokusnih ploha.


Blud´osvk v, Z.: Metodičke pretpostavke
određivanja optimalnih stanja rukovodećih
radnika šumskih uprava (str.
127—141).


Optimalizacija broja rukovodećih radnika
izlazi iz utvrđivanja zavisnosti o faktorima,
koji djeluju na težinu rukovodstvenog
rada. Navode se odgovarajuće jednadžbe
za pojedine sektore centra šumskih
uprava, za revire i specijalizirane centre.
Nakon kvalitativne korekcije utvrđenih
zavisnosti bili su izvedeni okvirni
normativi broja rukovodećih radnika za
organizacione oblike. Pređpostavlja se korištenje
normativa kod regulacije broja
rukovodećih radnika centra šumskih upiava
i u vanjskim pogonima uz poboljšanje
njihove trukture i razmještaja.