DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1981 str. 102     <-- 102 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


SAOPĆENJA ŠUMARSKOG INSTITUTA
CEHOSLOVACKE JILOVlŠTfc —
STRNADY?


Vol. 11. — 1979.


Loch man, V.: Dinamika hranjiva i
mikroelemenata u humusu smrekovih sa
stojina (str. 7—16).


Na istraživačkoj bazi Zelivka u području
rezervoara za pitku vodu bile su
uređene djelomične istraživačke plohe, na
kojima je, osim ostalog, istraživao kemizam
humusa, tla i vode pri njezinom prolazu
sastojinom i tlom. Plohe su bile osnovane
u smrekovoj sastojini IV dobnog
razreda u oplodnoj sječi i čistoj sječi te
ü smrekovoj sastojini II dobnog razreda.
Djelovanje sirovog humusa u dinamici
hranjiva i ostalih tvari je zavisno o stanju
sastojine, koje djeluje na evapotranspiraciju,
mikromatske i hidropedološke
odnose u humusu i tlu.


M o 111-S i m o n-S t e c k i-V o j tuš :


Rast nekih kultivara topola u različitim
uslovima srednje Evrope (str. 17—31).


Prikazani su rezultati međunarodnoga
zajedničkog pokusa praćenja rasta sadnica
topola: Brabantica, Gelrica, 1—214, Robusta,
Komik—23, i P—275 u rasadniku u
Kecshemetu (N. R. Mađarska), u Gapčikovu
i u Uh. Hradištu (CSSR) te u Komiku
(N. R. Poljska) u godinama 1972. i
1973. U prvoj godini su sadnice u N. R.
Mađarskoj bile gotovo dvostruke, u drugoj
godini su se razlike među plohama
znatno smanjile. Tok prirasta odgovara
području srednje Evrope u cijelosti toku
prosječnih temperatura. Topola 1-214 je
u istraživanom području srednje Evrope
veoma produktivna. Široku ekološku amplitudu
imaju topole Brabantica, Robus


ta, Gelrica i Kornik-23. Topola P-275 nije
pogodna za dunavsku nizinu.


L o k v e n c, T.: Problematika deformacije
korijenja kod sadnica u omotima


(str. 33—47).


Jedan od zahtjeva racionalizacije na
sektoru pošumljavanja je povećanje ućešća
sadnog materijala s korijenjem u
omotima. Da bi bilo moguće odgovorno
odabrati najpogodnije omote i s njima
vezane tehnologije uzgoja, potrebno je
znati prije svega rast i razvoj sadnica u
kulturi. Dokazano je bilo, da omoti, koji
ne dozvoljavaju ili ograničavaju prorašćivanje
korijenja, deformiraju korjenov
sistem u tolikoj mjeri, da može doći do
šteta uslovljenih nedovoljnom stabilnošću
stabala ili kasnijim poremećajima rasta
u kulturi. U omotima kroz koje može
prodrijeti korijenje nakon sadnje razvijaše
normalno .U papirnatim omotima nastaju
deformacije unutar omota, korijenje
dakako nesmetano prorašćuje otvorenim
dnom, gdje se razrasta.


Zavadil, Z.: Klonske razlike u plodnosti
cjepova evropskog ariša (Larix decidua
Mili.) (str. 49—60).


Na sjemenskoj plantaži ariša u Šumariji
Ledcč nad Sazavom praćena je od
1971. do 1976. god. plodnost 48 klonova
(od starosti 10 godina); bila je ustanovljena
statistički visoka dokazanost razlika
u plodnosti kod pojedinih klonova.
Bile su isto tako ustanovljene skupine
klonova s visokom produkcijom šišarki.
Preporuča se zato za osnivanje sjemenskih
plantaža iskoristiti prvenstveno tako razlučene
klonove. Takove klonove je pak
moguće odrediti sistematskim promatranjem
svih klonova posađenih na sjemenskim
plantažama i to kroz vrijeme od
nekoliko godina.