DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Lužnjakova stabla su dugovječnija od bilo koje vrste te svoj optimum
rasta krošanja postižu znatno kasnije od svih drugih do sada istraživanih
vrsta. Svoj optimum rasta i životnu jačinu postižu tek kod promjera od
preko 70 cm, a zadržavaju sposobnost rasta i reagiranja i do 155 cm. Tako
dugu vitalnu sposobnost nema ni jedna druga do sada istražena -vrsta.


Zaključak


Na temelju istraživanja na većem broju ploha i stabala, kojim intenzitetom
se šire krošnje stabala lužnjaka, bukve, poljskog jasena i kitnjaka u
jednodobnim sastojinama sjeverne Hrvatske mogu se donijeti slijedeći zaključci:


1. Intenzitet širenja krošanja zavisi od vrste drveća. Lužnjakova stabla
imaju najjače širenje krošanja. Sposobnost rasta krošanja u širinu zadržavaju
kroz najduži period.
2. Najraniju kulminaciju tečajnog godišnjeg prirasta širine krošanja postiže
kitnjak, zatim bukva, pa poljski jasen i najkasnije lužnjak.
3. Najveći tečajni godišnji prirast širina krošanja za isti debljinski stupanj
imaju stabla lužnjaka, a zatim poljskog jasena, pa kitnjaka i bukve.
4. Teoretski krošnje prestaju rasti u širinu najranije kod kitnjakovih
stabala a najkasnije kod stabala lužnjaka.
LITERATURA


Cestar , D. et al., (1979) Tipološke značajke šuma Slavonskog gorja, Radovi
Šumarskog instituta, Jastrebarsko, br. 39, str. 213;
Elagin , I. N. (1957) Projekcij kron duhovih lesovi, Akademija nauk SSSR, Trudi
Instituta lesa, tom XXXIII, str. 97—114;


Eule , H. W. (1959) Verfahren zur Baumkronenmessung und Beziehungen zwischen
Kronengrösse, Stammstärke und Zuwachs bei Rotbuche, dargestellt an
norwestdeutschen Durchforstungsversuchsreihe; All Forst- und Jagdztg, br. 7,
str. 185—200;


Hren , V. (1968) Dinamika horizontalnog širenja krošanja bukve i jele u nekim
zajednicama zapadne Hrvatske, Šumarski list, br. 5—6, str. 189—198;


K 1 e p a c, D. (1954) Komparativna istraživanja debljinskog, visinskog i volümnog
prirasta u fitocenozi jele i rebrače, Šumarski list, br. 2—3, str. 83—110;
P r a n j i ć, A. (1965) Korelacija analiza između prsnog promjera, promjera krošnje,


visine i drvne mase, Šumarski list br. 1—2, str. 58—60.


Zusamenfassung


Dynamik der horizontalen Kronenausbreitung eniniger wichtigsten Baumarten
im Nordkroatien


In der vorliegenden Studie wurde die Dynamik des horizontalen Kronenzuwachses
der Stieleiche, Traubeneiche, Buche und der spitzblätrigen Esche untersuzeht.