DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 73     <-- 73 -->        PDF

osnovu zbroja dobiva indeks prioriteta
protupožarne zaštite šuma.


Prema zbroju indeksa iz tabela^ utvrđeni
su slijedeći indeksi prioriteta protupožarne
zaštite šuma:


Tabela 2


a a
Suma
indeksa
M $
T3 .2
M P,
Suma
indeksa
f)
M u
zs a
u
IH 0´C
a
6—11 1 33,1—38 6
11,1 — 17 2 38,1—43 7
17,1—23 3 43,1—48 8
23,1—28 4 48,1 — 54 9
28,1 — 33 5 54,1 — 60 10


Kako za Solun zbroj indeksa iznosi 38, to
je Solun uvršten u grupu općina sa indeksom
prioriteta 6.


U daljem radu autor je radi preglednosti
i olakšavanja rada utvrdio za Grčku
5 klasa prioriteta s time da je u prvu
klasu uvrstio sve općine sa indeksom
prioriteta 9 i 10, zatim u drugu sa
indeksom 7 i 8, i tako dalje sve do pete
klase čiji indeksi iznose 1 i 2. Obzirom na
indeks Soluna 6, ova je općina uvrštena
u treću klasu prioriteta. U tabelama taksativno
je dao podatke o općinama prema
indeksu prioriteta kao i o površinama
šuma, makiji, ostalom šumskom tlu
i šumskim pašnjacima. Tako razvrstane
općine ucrtane su u kartu prema stupnjevima
prioriteta.


Kao što je spomenuto, na isti način su
utvrđeni indeksi prioriteta i za visoke
šume. Prema tabelama za Solun su dobiveni
slijedeći indeksi: izgorjela površina
— 6, postotak izgorjele površine —
4, broj požara — 9, broj požara na 1000
ha — 10, vrijednost visokih šuma — 5,
vrijednost izgorjelih visokih šuma — 10,
što ukupno iznosi 44, i daje indeks prioriteta
8. Primjenjujući istu metodu kao i


za ukupnu šumsku površinu, Solun je
uvršten u grupu općina koje ulaze u drugu
klasu prioriteta protupožarne zaštite
šuma.


Iz ovog slijedi da se u Solunu mora
posvetiti posebna pažnja upravo zaštiti
visokih šuma koje su jedne od najugroženijih
u Grčkoj. Na žalost nismo u stanju
prikazati i autorove zaključke u vezi
sa utvrđivanjem razreda ili klasa prioriteta
budući da ti zaključci nisu prevedeni.


U želji da se dade potpuniji prikaz ovog
rada, potrebno je spomenuti da se
autor koristio literaturom koja obrađuje
slične probleme. Pri tome se posebno naglašava
korištenje rada CARLANGELA
BERTINIJA i grupe stručnjaka koji su
1975. godine izdali studiju u kojoj su prikazali,
za potrebe Italije, izradu karata


o potencijalnoj i realnoj važnosti šuma
u odnosu na šumske požare. U dodatku
svom radu na način spomenute grupe autora
obračunao je podatke i za Grčku.
Na osnovu ukupne površine općine, broja
stanovništva, gustoće populacije, zatim
gradskog i prigradskog stanovništva, postotka
aktivnog stanovništva u industriji
i zanatstvu, broja noćenja domaćih i stranih
turista, te postotka aktivnog stanovništva
zaposlenog u šumarstvu, dobio je
opet određene indekse vrijednosti, odnosno
važnosti šuma. Ako uzmemo u razmatranje
opet područje Soluna, može se
uočiti da indeks vrijednosti šuma Soluna
iznosi 7, odnosno da je gotovo identičan
sa vrijednošću indeksa koje je autor
po svojoj metodi dobio za visoke
šume.
Možda nije na odmet da se ovom prilikom
spomene i rad koji je izrađen i u
našoj zemlji o sličnom problemu. ŽUNKO
je objavio rad »Razdjeljenje
SR Hrvatske na oblasti prema
učestalosti šumskih požara
« (Šumarski list 1—3/78) u kome
je obradio pitanje utvrđivanja područja
učestalosti šumskih požara. U tom
radu obrađen je jedino broj požara


523