DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 72     <-- 72 -->        PDF

K. S. MEGALOFONOS: KLASIFIKACIJA TERITORIJA GRČKE NA
PRIORITETNA PODRUČJA RADI ZAŠTITE ŠUMA OD POŽARA
Institut za šumarska istraživanja grčkog
ministarstva za poljoprivredu izdao
je u 1979. godini knjigu pod gornjim naslovom
a koju je napisao K. S. Megalofonos,
magistar piroekologije. Knjiga i-
ma ukupno 103 stranice, formata B/5, sa
ukupno 36 tabela i dvije karte Grčke u
crno-bijeloj tehnici, te 8 citiranih radova.
Kako su u knjizi obrađeni problemi
koji mogu biti interesantni i za našu zemlju,
smatram korisnim da sa njenim
sadržajem i načinom pristupa upoznam
i naše stručnjake koji se bave tim pitanjima.


Autor je u svojim nastojanjima pošao
od pretpostavke da je za uspješnu organizaciju
protupožarne zaštite šuma potrebno
dobro poznavanje požarne opasnosti
za svaku administrativnu jedinicu
Grčke i da klasifikacija pojedinih područja
u stupnjeve prioriteta može znatno
pomoći pravilnoj distribuciji sredstava i
osoblja u različitim područjima prilikom
suzbijanja šumskih požara. Knjiga nažalost
ima vrlo kratki sažetak na engleskom
jeziku, tako da se u ovom prikazu
mogu pojaviti možda i netočna tumačenja,
jer će se analizirati prikazi samo
na osnovu tabela, koje imaju naslove
prevedene na engleski jezik. No, ipak
smatram da će se i uz ovu manjkavost
moći dobiti uvid u autorova nastojanja.


U svom radu autor je pošao od postavke
da prikaže stupanj opasnosti, pa
prema tome i prioriteta za svaku općinu
Grčke. U tu je svrhu koristio podatke
o izgorjeloj šumskoj površini, zatim
ukupnoj površini šuma svake općine, postotak
izgorjele površine, broj požara, nadalje
broj požara na svakih 1000 ha šumske
površine, vrijednost šumske vegetacije
i konačno vrijednost oštećene vegetacije.
Na osnovu podataka za period između
1965. i 1974. godine utvrdio je pojedine
indekse. Tako je na pr. za izgorjelu
površinu uzeo slijedeće indekse:


Tabela 1


Veličina izgorjele Indeks izgorjele
površine površine


do 500 ha 1
501 — 1000 ha 2
1001 — 1500 ha 3
1501 — 2000 ha 4
2001 — 2500 ha 5


4501 — 4500 ha 9


više od 4501 ha 10


Na sličan način postupio je i u svim
ostalim slučajevima i podatke unio u 7
tabela. U želji da se dobije što bolja
slika o prioritetnim klasama protupožarne
zaštite isti je postupak proveo posebno
i za visoke šume Grčke, što je prikazano
u slijedećih 7 tabela.


Da bi se dobio bolji pregled njegovih
nastojanja prikazujem podatke za jednu
od općina Grčke, a za primjer uzimam
područje Soluna. U općini Solun je izgorjelo
u promatranom razdoblju 2963 ha
šuma, uključujući sve vrste vegetacije i
šumskog zemljišta, te prema veličini izgorjele
površine općina Solun ima indeks
6 (tabela 1).


S obzirom na ukupnu površinu šuma
i šumskog zemljišta od 159 700 ha i izgorjelu
površinu od 2963 ha postotak izgorjele
površine iznosi 1,85o/0 a što daje
indeks 4. U navedenom periodu registrirana
su ukupno 153 požara (indeks 6), a
broj požara na svakih 1000 ha šumske površine
iznosi 0,96 (indeks 5). Vrijednost
šumske vegetacije iznosi oko 26 milijardi
drahmi i daje indeks 9, dok vrijednost
uništene vegetacije od 424 miliona
daje indeks 8. Na osnovu tako dobivenih
indeksa za svaki pojedini podatak izrađena
je posljednja tabela, u kojoj se na