DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Posebno je obrađeno poglavlje o hortikulturnom,
estetskom i turističkom značaju
parkova kao i zaštićenih objekata
prirode.


Na kraju knjige prikazane su vrste četinara
i lišćara, sa 43 vrste za prvu i 155
vrsta za drugu skupinu, sa latinskim i
narodnim nazivima. Literatura obuhvata
43 bibliografska izvora.


Ovo djelo toplo preporučujemo stručnim
organizacijama i udruženjima koje
u svojim programima rada imaju pre-


O NEKIM ISKUSTVIMA FRANCUSKOG
ŠUMARSTVA
i
O USPIJEVANJU NEKIH KLONOVA
STABLASTIH VRBA U NAS


U četvrtoj knjizi »Radova Centra za
znanstveni rad Vinkovci« Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti nalaze
se i dva rada s područja šumarstva. To
su:


4/1 Dušan Klepac: Neka iskustva iz francuskog
šumarstva naročito s obzirom na
uzgajanje i uređivanje hrastovih šuma, i
4/2 Mirko Vidaković i Ante Krstinić: Uspijevanje
nekih klonova stablastih vrba
na aluviju Dunava kod Opatovca.


1. Prof. Dr Dušan Klepa c poznaje
francusko šumarstvo iz neposrednog opažanja
i proučavanja. Najprije, Prof. Klepac
još je 1952. godine proveo specijalizaciju
iz uređivanja šuma na L´Ecole Nationale
des Eaux et Forets u Nancy-u
(kod Prof. L. Schaeffera) poslije toga, kako
sam piše, bio je još »nekoliko puta
u Francuskoj na studijskim putovanjima,
kongresima i Simpozijima« da 1979.
godine boravi u toj zemlji u okviru ugovora
o razmjeni znaastvenih radnika
između Francuske i Jugoslavije.
U prvom dijelu svog rada Prof. Klepac
dao je nekoliko općih parametara fran


težno sadržaje iz domena zaštite i unapređenja
čovjekove okoline, šumarima,
hortikulturnim stručnjacima i svima ljubiteljima
prirode.


Autoru čestitamo i želimo mu daljnje
uspjehe u ovoj veoma značajnoj oblasti
rada!


Predgovor knjizi napisao je Prof. ing.
Petar M a t k o v i ć , glavni urednik časopisa
»Hortikultura«.


Dr Vitomir Stefanović


cuskog šumarstva a u drugom dijelu posebno
je prikazao uzgajanje i uređivanje
hrastovih šuma u Francuskoj.


Prvi dio sadrži statistički pregled šuma
u Francuskoj, organizacija francuske
šumarske službe, istraživačku službu i položaj
šuma u Francuskoj i Zapadnoj Evropi
(Evropskoj ekonomskoj zajednici.)
Od podataka navodim samo nekoliko. U
prvom redu, da je površina šuma u
Francuskoj povećana sa 10,8 miljuna ha
u 1946. godini na 15 milijuna ha 1979 a
povećanje je rezultat podizanja novih šuma
zahvaljujući prvenstveno 1946. god. osnovanom
Nacionalnom šumskom
fond u (Fond Forestier National). Nadalje,
»u šumarstvu, eksploataciji i drvnoj
industriji zaposleno je oko 600 000
osoba u 80 000 poduzeća«, a na studij šumarstva
godišnje upisuje se samo 40 kandidata
i to na temelju natječaja i prijemnog
ispita. Od tih 40 mjesta 10 ih
popunjavaju stručnjaci iz šumarske prakse,
koji su završili srednju šumarsku
školu (to su pogonski inženjeri — Ingenieurs
des travaux des eaux et forets).


U drugom dijelu najprije su prikazani
neki opći uslovi i principi uzgajanja
i uređivanja hrastovih šuma u Francuskoj
a zatim uređenje hrastovih šuma na
tri primjera. To je uređenje državnih
šuma »Champenou« (459 ha), »Belleeme«


519