DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 68     <-- 68 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Dr Đuro Rau.š
ZELENILO BJELOVARSKOGA KRAJA
Bjelovar, 1980.


U vrijeme kada se poklanja sve veća
pažnja zelenilu, naročito u okvirima većih
urbanih cjelina, poslije veoma dobro
primljene knjige »Stari parkovi u
Slavoniji i B a r a nj i «, izdate 1977.
godine, pojava i druge knjige od istoga
autora zaslužuje posebnu pažnju. Ona je
isto tako plod i rezultat višegodišnjih istraživanja
autora koji je utkao u nju
temeljito, ne samo bogata svoja naučna
saznanja nego i veliku ljubav i želju da
sa ovim djelima doprinese kulturnijem i
boljem življenju — zaštiti i unapređenju
životne sredine.


Po pristupu i koncepciji obrade materije
djelo predstavlja vrlo temeljitu studiju
u kojoj je obrađeno dvadeset i pet
parkovnih nasada sa njihovim historijatom,
pa predstavlja važan dokument i
svjedočanstvo o parkovima, njihovim sadržajima
i odgovarajućem životu u prošlosti
ovog dijela kontinentalne Hrvatske.
Njihovom registracijom i naučnom
obradom autor je dočarao na vrlo prikladan
način njihovu prošlost, ukazao na
njihovu vrijednost i značaj. Podcrtao je
na obavezu društva da učini potrebne
korake da se ove zelene površine u sadašnjim
uslovima revitaliziraju i da izvršavaju
što potpunije svoje biološke i
estetsko-rekreativne funkcije.


Knjiga je veoma lijepo tehnički opremljena.
Ukusno odabrana fotografija u koloru
na zelenom omotu tvrdog platnenog


" Izdavač knjige je Jedinstvena samoupravna
interesna zajednica u stambeno-komunalnoj djelatnosti
na području Općine Bjelovar i Radna organizacija
»BJELOVARSKI VRT« Bjelovar, koje je
djelovanje prikazano i u knjizi, na str. 68 — 77.
(UR.)


poveza knjige simbolizira na određeni način
i njen sadržaj i ljepotom privlači
znatiželju čitaoca. Obim teksta iznosi 186
štampanih stranica visokom tehnikom,
unutar kojih su uvršteni, veoma precizno
i tehnički dopadljivo, brojni crteži zelenih
nasada, te tabelarni prikazi klime,
kao i dobro odabrane fotografije u koloru
i crno — bijeloj tehnici.


Obrađeno je ukupno 25 parkova u
mjestima: Bjelovar, Đurđevac, Koprivnica,
Križevci, Pitomaca, Korija, Virovitica,
Grubišno polje, Novska, Kutina, Popovača,
Čazma, Vrbovec, Križ, Žabno, Zelina,
Božjakovina, Dugo selo, Veliko Trojstvo,
Garešnica, Veliki Grđevac, Hercegovac,
Badljevina, Rasinja i Gornja rijeka.


U uvodnom dijelu knjige razrađeni su
prirodni uvjeti za razvitak šuma i parkova
Bjelovarskoga kraja: geomorfološki
— geološki i hidrološki uvjeti, klima
i tlo, te temeljan plan Bjelovarskoga kraja
sa prikazom 209 vrsta biljaka, sa latinskim
i narodnim nazivima.


Zonalnu šumsku vegetaciju autor je
prikazao po sintaksonomskim jedinicama
na nivoima: razred, red, sveza, podsveza,
asocijacija, subasocijacija sa karakteriziranjem
šumskih asocijacija koje su
rasprostranjene u tome području.


Za realnu predodžbu o drvnoj masi ovih
šuma prikazan je drvni fond u jednoj
preglednoj tabeli, sa površinama, drvnom
masom, biološkim ulaganjima i dr.


Osnovni sadržaj knjige čini poglavlje
»Parkovi i zelene površine«, gdje je posebno
dat akcenat historijatu ovih parkova
po mjestima, njihov razvoj u prošlosti
i njihova sadašnjost. Veoma je vješto
i znalački ukomponiran propagandno
— obrazovno — odgojni prikaz niza akcija
koje su uticale na kreiranje svega
postignutog na ovom planu u Bjelovarskom
kraju.