DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 67     <-- 67 -->        PDF

VIJESTI


SASTANAK SEKCIJE ZA UREĐIVANJE ŠUMA ZAJEDNICE FAKULTETA
INSTITUTA ŠUMARSTVA I PRERADE DRVETA


Na Borskom jezeru je od 13 — 17. listopada 1980. godine održan sastanak
Sekcije za uređivanje šuma zajednice Fakulteta i Instituta šumarstva i prerade
drveta.


Domaćini sastanka Sekcije za uređivanje šuma bili su Šumarski fakultet u
Beogradu, Sekcija za uređivanje šuma Beograd i OOUR Institut za šumarstvo u
Beogradu.


Učesnike sastanka su pozdravili dr. Vojislav Stamenković , direktor
OOUR-a Institut za šumarstvo, dipl. ing. Ljuba V a s i 1 j e v i ć , direktor radne organizacije
ŠIK »Južni Kucaj« iz Zaječara i dipl. ing. Marko Platiša , predsjednik
SSRNJ u Boru.


S aktualnom problematikom učesnike sastanka upoznali su slijedeći referenti:


1.
Dr Vojislav Stamenković i dr Dušan Jović: »Projekcija razvoja OOUR-a
Instituta za šumarstvo Šumarskog fakulteta — zadaci struke, profili kadrova,
organizacija nastave i naučno-istraživački rad«.
2.
Dr Lazar Tomanić : »Informacija o novom programu naučno-istraživačkog
rada za period 1981 — 1985. g u SR Srbiji«.
3.
Dr Dušan Jović : »Osnovna načela koja se predlažu u okviru izmjene i dopune
Zakona o šumama SR Srbije«.
Tijekom rada Sekcije održana je i stručna ekskurzija na radilište »Dubašnica«
i gospodarsku jedinicu »Zlotske šume« — ŠIK »Južni Kucaj«.
Dr. Živojin Mili n je podnio referat: »Grupimično gazdovanje — osnovna
pitanja« pri čemu se osvrnuo na metode rada pri terenskim radovima, formiranje
gazdinskih klasa, obračunavanje etata i općenito na uređivanje šuma u SR
Srbiji.


Praktičnu primjenu grupimičnog gazdovanja na konkretnim primjerima prikazao
je dipl. ing. Đerđ Kulundžić.
Učesnici sastanka Sekcije su posjetili RTB-Bor, Zlotske pećine i manastir
Gornjak — zadužbinu kneza Lazara iz XIV stoljeća.


Simpozij »Savremeni zadaci i problemi planiranja gospodarenja
šumama« će se održati 7, 8. i 9. svibnja 1981. g. u Vrdniku, AP
Vojvodina.


Za domaćina slijedećeg sastanka Sekcije za uređivanje šuma izabran je Biro
za uređivanje šuma Titograd.
Za predsjednika sekcije izabran je dipl. ing. Vlajko Kadović .


Nikola Lukić, dipl. ing. šum.