DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Promatrajući broj izgubljenih dana zbog privremene nesposobnosti, a zbog
bolesti organa za varenje, nađeno je da su na trećem mjestu s 9,19°/o odnosno
s prosječno 11 dana godišnje.


U toku ovih ispitivanja nađeno je da većina radnika Šumskog gospodarstva
»Slavonski Brod« i »Osijek« koriste topli obrok, a tu je i procenat oboljelih radnika
od ulcusa bio manji (6,4*/o i 5,8%), nego u Šumskim gospodarstvima »Krndija
« i »Hrast« (10,0% i 9,2%), gdje se prehrana obavlja na industrijski način,
tj. trebovanjem i podjelom konzervi i hladnih jela.


No, i pored ove značajne razlike u broju oboljelih od digcstivnih oboljenja
teško je tvrditi da je ova razlika u oboljevanju nastala samo kao posljedica toplog
obroka. Posmatrajući stanje prehrane u cjelini u šumskih radnika zapaženo
je da jedna grupa radnika dobiva dopunski obrok po tipu industrijske pripreme
(»Krndija« i »Hrast«) ili topli obrok (Slavonski Brod i Osijek). Kalorijska
vrijednost dopunskih obroka kreće se od 1.500 do 1.800 kalorija. Međutim, prehrana
je u obje grupe bez voća, salate i bez vitaminskih preparata. Nadalje radnici sami
peru posuđe, sami se opskrbljuju vodom za piće na terenu koju nikad ne kloriraju,
zbog čega postoji velik rizik od crijevnih zaraznih bolesti (epidemija).


U odnosu na ukupan broj ispitivanih radnika, nađen je veoma mali procenat
radnika koji koriste sva tri obroka (8%).


ZAKLJUČAK


Ispitujući prehranu radnika zaposlenih na šumskim radovima utvrđena je
znatna razlika između grupe radnika koji imaju topli obrok i onih koji ga nemaju
u odnosu na procenat oboljenja digestivnog trakta. Međutim, u cjelini gledano,
nađen je visok procenat oboljenja digestivnog trakta i alkoholizma, što ukazuje
da na ovu pojavu svakako djeluju i drugi faktori.


Uvjeti rada u šumskoj proizvodnji ovise od mnogobrojnih faktora, koji manje
ili više ovise od tehnološkog procesa i raznih faza operacija. Oni su specifični za
ovu vrstu radova i pored ostalih općih profesionalnih štetnosti (nepodesni meteorološki
faktori, buka, vibracije, nefiziološki uvjeti u vezi sa nepravilnom organizacijom
rada), postoje i posebni uvjeti, kao što su samački način života i boravak
u nehigijenskim uvjetima, pokretna radna mjesta u malim grupama radnika razbacanih
po šumi, svakodnevna borba za učinak uz veliko iscrpljivanje i neadekvatan
način prehrane.


LITERATURA


1.
B o 11 e r i: Udžbenik interne medicine
2.
Udžbenik Interne medicine Cocil-Loeb, Medicinska knjiga, Beograd — Zagreb
1967.
3.
Zbornik radova III Kongresa Gastroenterologa 1977. god.