DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 65     <-- 65 -->        PDF

i vitaminski preparati, na koji se način radnici snabdijevaju vodom za piće i da
li se ista klorira, na koji se način vrši pranje posuđa i koji procenat radnika koristi
sva tri obroka?


Kalorijska vrijednost hrane dobijena je kao prosječna vrijednost od dva dopunska
obroka uzeta na licu mjesta u svakoj radnoj organizaciji. Kemijska ispitivanja
uzoraka izvršena su u Bromatološkoj laboratoriju Zavoda za zdravstvenu
zaštitu SRS.


REZULTATI RADA I DISKUSIJA


Na ulcus bulbi doudeni et vetriculi bila je obraćena posebna
pažnja u svim grupama ispitivanih kao i na oboljenja koja su u tijesnoj vezi sa
prehranom.


Broj
Tip dopunskog


Šumsko gospodarstvo
Uh:us Alkohol: izan


ispitivanih
obroka


N % N %


1.
Slavonski Brod 125 8 6,4 7 5,6 topli obrok
2.
Osijek 290 17 5,8 25 8,6 topli obrok
3.
»Krndija« 521 52 10,0 31 6,0 industrijski
4.
»Hrast« 1.200 110 9,2 98 8,2 industrijski
UKUPNO 2.136 187 8,8 161 7,5
Pored ulcusa bulbi duodeni et vetriculi, nađen je visok procenat verificiranih
alkoholičara (7,5´a/o) i radnika s kroničnim gastritom od 12 — 18%) po raznim organizacijama
udruženog rada.


Procenat oboljelih radnika od digestivnih oboljenja u ovoj grupi ispitivanih
šumskih radnika je donekle u skladu sa nalazima autora, koji su našli veći
procenat kao što su MAGNUS (10%), BOTTERI (5—10%), JORDAN (7—10%) i G.
KATSCH (5—10"/»). Međutim, bilo je autora koji su našli znatno niži procenat
čira na dvanaestopalačnom crijevu i želucu, kao što su NORF svega 2,1% i GAŠPAROV
sa suradnicima 5"/o. Ovako velika razlika učestalosti ulcusa u radnika
je vjerojatno rezultat neujednačenih kriterija samih istraživača s jedne strane,
kao i vrijeme ispitivanja i različite profesionalne grupe ispitanika s druge strane.


Slično našim rezultatima FLEKELI i F. I. LORIE našli su da 70 — 80%
ulcusnih bolesnika pripada dobnoj grupi od 30 — 40 godina starosti, da se prvi
simptomi javljaju uglavnom ispod 30 godina.


Prema G. B. EUSTERMAN-u i TAŠEV, dvije trećine oboljelih od ukusne bolesti
je ispod 40 godina, odnosno ulcus želuca se javlja u prosjeku u 40-toj godini
života dok se ulcus bulbi duodeni javlja u 33-ćoj godini života.


Na III Kongresu gastroenterologa Jugoslavije 1977. godine, GAŠPAROV, SMIRČIĆ
i suradnici ukazuju da su bolesti digestivnih organa prema ambulantnopolikliničkoj
dokumentaciji po učestalosti na drugom mjestu sa 11,21´%> tj. dva
puta češće od bolesti srca.


Od liječenih u bolnicama na prvom mjestu se nalaze bolesnici organa za
varenje sa 17,53%, što je četiri puta više od kardiovaskularnih bolesti.