DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 64     <-- 64 -->        PDF

ZAŠTITA NA RADU


UTJECAJ PREHRANE ŠUMSKIH RADNIKA NA POJAVU
ULKUSNE BOLESTI


Milan Popov, Miodrag Milosevic, Radojka Kocijančič*


SAŽETAK. Cilj našeg rada je bio da se ispita i prouči prehrana radnika
u šumsko-drvnoj industriji, obzirom na visok procenat oboljenja
digestivnog sistema u strukturi morbiditeta radnika. Pri tome po.šli
smo od predpostavke da razlika u oboljenju digestivnog sistema pojedinih
organizacija udruženog rada Šumarskih gospodarstava Slavonije
i Baranje rezultira iz razlike u ishrani. Vrijeme ispitivanja 1978.


UVOD


Pravilna prehrana u kvantitativnom i kvalitativnom smislu predstavlja osnovu
za sprečavanje mnogih oboljenja, a u slučaju oboljenja dovodi do bržeg ozdravljenja
i povećanja radne sposobnosti.


Pravilna prehrana za radnike u šumartsvu je od posebnog značaja obzirom
na veoma težak rad sa velikim utroškom kalorija od 5 — 7.000. Pri tome je posebno
važan odnos pojedinih vrsta hranijivih materija odnosno bitno je da budu zastupljenu
u odgovarajućem odnosu energetske, gradivne i zaštitne materije. Međutim,
često prehrana ne obezbeđuje dovoljno energetskih, kao ni dovoljne količine
gradivnih i zaštitnih materija, što dovodi do smanjenja učinka, radne sposobnosti
radnika, a kasnije i do pojave raznih oboljenja.


PREDMET I METOD RADA


Predmet proučavanja je prehrana radnika šumskih gospodarstava Slavonski
Brod, Osijek, »Krndija« i »Hrast« i njen utjecaj na pojavu ulkusa ispitivanih
radnika. Ukupan broj promatranih radnika je 2.136.


Ispitujući strukturu morbiditeta iz medicinske dokumenacije sistematskih
pregleda radnika ove šumske industrije, utvrđene su znatne razlike u pojavi oboljenja
digestivnih organa unutar pojedinih gospodarstava. Iz tih razloga provedena
je epidemiološka anketa i uvid na licu mjesta o načinu i vrsti prehrane radnika
na posebnim osvrtom na dopunski — topli obrok. Pored ostalih elemenata
kroz upitnik su posebno promatrana ova obilježja: da li u organizacijama udruženog
rada postoji topli obrok, iz čega se sastoji, kolika je kalorijska vrijednost,
dali se vodi računa o kvalitativnoj prehrani, tj. dali se uz topli obrok dijeli voće


* Dom za zaštitu zdravlja radnika »Drava«, Osijek Dispanzer za medicinu rada
Institut za higijenu i medicinsku ekologiju Medicinskog fakulteta Beograd