DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Uvjetno ovaj zadatak se može izraziti i brojem stabala po danu. Taj broj
je prosječan i treba ga shvatiti relativno. Služi radniku samo orjentaciono radi
lakšeg praćenja svoje (dnevne) dinamike izvršenja.


Za razliku od tehničke norme, a s obzirom na izražavanje norme preko stabala
kao jedinice za rad i naknade za rad, pomaže radniku u nastojanju da
izradi što više sortimenata oblovine, a samim tim i više vrijednijih sortimenata
tehnike.


Nadalje, sistem omogućava normiranje svake operacije (zahvata) pri sječi
i izradi drva, što otvara mogućnost kombiniranja i promjena tehnologije za
snimanje obuhvaćene operacije.


Određivanjem normi za sječno-izvoznu jedinicu (liniju) radnik točno zna koliki
je njegov proizvodni zadatak za određeno razdoblje tj. otvara se mogućnost
izdavanja radnog naloga unaprijed za duži period sa točno utvrđenim zadacima.


Budući da je radnik na ovaj način plaćen prema broju posječenih stabala
ili prema broju dana potrebnih za taj broj stabala, nije potrebno primanje
drvnog materijala u sječini — radi obračuna naknade radniku što automatski
smanjuje režijske troškove na sječi i izradi drva.


Znači, pruža se mogućnost drugačijeg (jeftinijeg) načina primanja, evidentiranja
i otpreme posječene drvne mase (pojeftinjenje proizvodnje!).


S tim u vezi, moguće je izbjeći i slaganje prostornog drva na točno određenu
mjeru (višekratnici 1/2 prmt, najčešći slučaj do sada). Dapače, moguće
je uopće izbjeći slaganje. Ako ova radna operacija i dalje ostane slaganje se
može svesti na složaj jednog tereta samarice ili na »uredno nabacivanje«. Jednostavno
rečeno, moguće je smanjenje (teškog fizičkog) živog rada, koji ničim
više nije opravdan.


Univerzalnost ovog sistema omogućuje na (geografski) širokom području uspoređivanje
radnog zadatka i analize izvršenja radnog zadatka na sječi i izradi,
što današnja šarolikost načina normiranja ovog rada sasvim isključuje. Ujedno
moguće je uspoređivanje proizvodnosti rada te usklađivanje načela raspodjele
osobnih dohodaka u grani šumarstva za takvo područje.


Znači, ovaj sistem bi mogao biti zajednički nazivnik za vrlo široko područje
u praćenju naprijed spomenutih pokazatelja.


2. Sasvim dobronamjerno treba se zapitati ima li ovaj sistem nedostataka?
Nedostataka subjektivne prirode, takvih koji su unaprijed ugrađeni u sistem
nema. Objektivno sistem se čini kompliciranim, ali samo dotle dok mu se korisnik
ne približi dovoljno i dovoljno dobronamjerno i bez predrasuda o njegovoj
vrijednosti. Relativno mali broj korisnika (do sada poznatih) upućuje možda
na takve zaključke. Sistem je inače dobro zamišljen i otvara mogućnost dograđivanja
što je u ovim trenucima, čestih promjena u tehnologiji proizvodnje
drvnih sortimenata, vrlo važno.
Naprijed spomenuti klasični način sječe i izrade drva podrazumijeva Sortimente
(svih vrsta drva) trupaca, rudnog, tanke oblovine i (složaj a) prostranog
drva. U zadnje vrijeme najčešća promjena i odstupanja od ovog načina sječe i
izrade je proizvodnja višemetarskog prostornog drveta koje skroz isključuje


510