DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 57     <-- 57 -->        PDF

profesija i profila upućenih na drvo kao sirovinu ili pomoćni materijal, mogu
smatrati Šumarsku enciklopediju svojom bitnom i nezamjenljivom stručnom edicijom.
Drvo´ je plemenita organska materija, sirovina koja se može trajno reproducirati
i koja svojim korisnim svojstvima služi čovjeku od zipke do lijesa.
Fizička svojstva drva (težina, akustična, termička i električna svojstva i dr.), mehanička
svojstva (elastičnost, čvrstoća, tvrdoća), fizičko-kemijska (trajnost, snaga
ogrjevanja) a naročito njegova estetska svojstva (boja, tekstura, sjaj, miris,
finoća) pretpostavljaju ga gotovo svima drugim materijalima.


Prvo izdanje Šumarske enciklopedije odgovaralo je svojim sadržajem trenutku
u kojemu je stvorena, tadašnjim potrebama šumarske i drvnoinustrijske
tehnologije i stručnih kadrova. Od tada su prošla dva desetljeća intenzivnog
privrednog razvoja i razvoja novih društveno-ekonomskih odnosa. U tom razdoblju
postignut je neočekivano velik napredak u nizu stručnih disciplina koje
ulaze u područje interesa šumarstva i drvne industrije. Šumarska dendrologija,
tehnologija i trgovina drvom proširili su svoj interes na stotinjak novih vrsta,
varijeteta i formi. Nauka o uzgajanju šuma usvojila je nove spoznaje o ekološko-
biološkim i uzgojnim svojstvima šumskog drveća, i nove spoznaje o tehnologiji
i tehnici njegovanja šuma. Napredak je zapažen i na području zaštite šuma.
Šumeurska genetika razrasla je u novu, opsežnu znanost, i u stanju je stvarati
nove sorte i genetski obogaćivati postojeći šumski fond. Prerađivačka drvna
industrija je također razvijala nove, suvremene postupke s novim postrojenjima
i novom tehnologijom, šireći asortiman svojih proizvoda.


Brz privredni napredak u protekla dva desetljeća i snažnija ekonomija postavljaju
sve više u središte društveno-ekonomske pažnje čovjeka, i to čovjeka
u svim okolnostima njegova života i rada. Zaštita čovjekove okoline, zaštita prirode,
prirodnih rijetkosti i ljepota ulazi u svijest ljudi kao nužda suvremene civilizacije.
U tim okolnostima dobiva i šuma, koja je uz more najvažniji čuvar
prirodnih uvjeta života, novu vrijednost, shvaćenu već i kao važniju od vrijednosti
koja proizlazi iz sposobnosti proizvodnje organske drvne materije. Javnost
je zainteresirana da sazna dokle se došlo u očuvanje prirode u našoj zemlji,
kako se zaštićuju šume, pojedine rijetke vrste drveća, bilja, životinja, kako je
sa zaštitom prirodnih rijetkosti i ljepota. U suvremenoj civilizaciji postaju ekološki
problemi, problemi pejzažnog oblikovanja i prostranog uređenja sve veća
briga. Socijalistički društveno-ekonomski sistemi treba da u tome prednjače.


Šumarska enciklopedija, koja se upravo ponovno pojavljuje, pojavljuje se,
evo, nakon navedenog proteklog perioda od dva desetljeća. Ona i ovaj puta
nastoji udovoljiti svim očekivanjima stručnjaka i javnosti, koja proizlazi iz potreba
novog vremena. Treba da posluži i kao udžbenik, i kao priručnik, ali i kao
enciklopedijska informacija svima koji žele da budu upoznati sa zbivanjima u
ovim prirodnim i privrednim oblastima. Uz obrađenu i prikazanu novu tehnologiju
i nova saznanja u oblasti šumarstva i drvne industrije, novo izdanje posvećuje
posebnu pažnju ekologiji.zaštiti prirode, prirodnih rijetkosti i ljepota. Tu
novu materiju obrađuju članci EKOLOGIJA, EKOSISTEM, EKOLOGIJA BILJA,
EKOLOGIJA ŠUMA, EKOLOGIJA ŽIVOTINJA, pojedinačno su prikazani i opisani
nacionalni parkovi (PLITVIČKA JEZERA, MLJET, FRUŠKA GORA, PELISTER,
DURMITOR i dr.), opisani su i pojedini šumski i drugi prirodni rezervati (DEVČIČA
TAVANI, JANJ, MUŠKI BUNAR, KOPAČKI RIT, OBEDSKA BARA, DIVJE
JEZERO i dr.), prikazani su i prirodni fenomeni kao što su Đurđevački pijesci,
Deliblatska peščara, Bazaltne ploče, Bijele i Samarske stijene i si. zatim memo


507