DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Na kraju usporedili smo vrijeme koje su radnici utrošili pri sječi i izradi
drva na pokusnim sječnim jedinicama i vrijeme koje je predviđeno za te
radove po važećim normama ŠG »Josip Kozarac«. Izračunata vrijednost varijable
»t« veća je od praga signifikantnosti, a to znači da se pokazala statistički
značajna razlika između navedenih vremena. Predviđeno vrijeme po
normama Šumskog gospodarstva veće je za 53,4´% od vremena koje su
radnici utrošili pri radu na pokusnim sječnim jedinicama.


Velike razlike između radnog vremena koje radnici troše pri sječi i izradi
drva i onog vremena, koje se radnici po normama Šumskog gospodarstva
priznaje, omogućuju radnicima da dnevni radni zadatak za 8-satno radno
vrijeme izvrše za 6 sati, odnosno, da mjesečni radni zadatak za 26 radnih
dana izvrše za svega 17 radnih dana. Pritom se većini radnika koji rade puno
radno vrijeme uz prosječnu intenzivnost rada — priznaju i prebačaji norme
iako se ne radi dulje od zakonski predviđenog radnog vremena, ne ostvaruju
su veći radni učinci, niti pak radnici rade intenzivnije. Uz takav način rada
angažirano je u proizvodnji više radnika nego što je potrebno. Time se povećavaju
troškovi sječe i izrade drva.


4. ZAKLJUČCI
Da bi se provjerile mogućnosti primjene sistema određivanja radnog
vremena sječe i izrade drva (Sistem THV), izabrale su se 32 pokusne sječne
jedinice na području Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac«. Na tim sječnim
jedinicama posjeklo se 9187 stabala iz izradilo 9522 m3 netto drvne mase.
Na tom radu utrošili su radnici 1169 radnika-dana.


Potrebno vrijeme za sječu doznačenih stabala i izradu drvnih sortimenata
procijenilo se prije i poslije sječe po Sistemu THV. Praćenjem rada radnika
na pokusnim sječnim jedinicama utvrdilo se vrijeme, koje su radnici
stvarno utrošili pri sječi i izradi drva. Zatim se utvrdilo potrebno radno
vrijeme za odnosne radove po normama Šumskog gospodarstva.


Prema osnovama obračuna i analize izmjerenih i prikupljenih podataka,
te dobivenih rezultata, mogu se izvući slijedeći zaključci:


1) Nije se pokazala statistički značajna razlika između potrebnog radnog
vremena za sječu i izradu drva koje je procijenjeno po Sistemu THV prije
sječe i onog obračunatog poslije sječe.


2) Nije se pokazala signifikantna razlika između radnog vremena potrebnog
za sječu i izradu drva koje smo utvrdili prije sječe po Sistemu THV i
radnog vremena koje su radnici utrošili pri sječi i izradi drva.


3) Nije se pokazala statistički značajna razlika između radnog vremena
potrebnog za sječu i izradu drva koje smo obračunali poslije sječe po Sistemu
THV na osnovi primljene netto drvne mase i radnog vremena koje su
radnici utrošili pri radu.


4) Budući da se nisu pokazale značajne razlike između procijenjenih vremena
po Sistemu THV i vremena, koje su radnici utrošili pri radu, Sistem
THV može se primijeniti na području Šumskog gospodarstva »Josip Kozarac
«. Istodobno s primjenom Sistema THV treba promijeniti startne osnove
osobnih dohodaka sjekača. Bez usklađivanja Sistema THV i raspodjele osobnih
dohodaka, neće se moći primijeniti Sistem THV.