DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Tablica i?


Testiranje značajnosti razlika vremena po parovima


Izračunata
r0 J Promatrana vremena vrijednost
usporedbe


Procijenjeno prije sječe


0,369


Procijenjeno poslije sječe
Procijenjeno prije sječe


0,428


Utrošeno prema evidenciji
Procijenjeno prije sječe


4,045***


Previđeno prema normama Gospodarstva
Procijenjeno poslije sječe


0,918


Utrošeno prema evidenciji
Procijenjeno poslije sječe


6,051***


Predviđeno prema normama Gospodarstva
Utrošeno prema evidenciji


5,850***


Predviđeno prema normama Gospodarstva


Usporedbom obračunatog vremena poslije sječe po Sistemu THV i vremena
koje su radnici utrošili, izračunali smo vrijednost varijable »t«. Ta
vrijednost manja je od odnosnog praga signifikantnosti. Prema tome, nije
se pokazala statistički značajna razlika između obračunatog vremena poslije
sječe po Sistemu THV i vremena koje radnici utroše pri radu. Prosječna razlika
između tih vremena od 4,4´% bila je slučajna.


Na osnovi rezultata koje smo dobili testiranjem vidi se, da se nisu pokazale
statistički značajne razlike između procijenjenih vremena po Sistemu
THV i vremena koje radnici stvarno utroše pri radu. Prema tome, Sistem
THV može se primijeniti na području Šumskog gospodarstva »Josip »Kozarac
«. Vremena koja će se procjenjivati po Sistemu THV u prosjeku bit će
jednaka vremenu, koje radnici zaista trebaju za sječu i izradu drva. Pri tom
će većina pojedinačnih utrošenih vremena biti oko prosječne vrijednosti.
Može se očekivati da će se manji broj pojedinačnih vremena znatno razlikovati
od prosjeka. Primjena Sistema THV zahtijeva i promjene startnih osnova
osobnih dohodaka sjekača. Bez tih promjena neće se moći primijeniti
Sistem THV.


Pri usporedbi procijenjenog vremena prije sječe po Sistemu THV i predviđenog
vremena prema važećim normama ŠG »Josip Kozarac«, izračunata
vrijednost varijable »t« veća je od praga signifikantnosti. To znači da postoji
značajna razlika između navedenih vremena. Vrijeme predviđeno prema normama
ŠG »Josip Kozarac« veće je za 50,2% od onog procijenjenog prije sječe
po Sistemu THV.


Na isti način usporedili smo obračunato vrijeme poslije sječe po Sistemu
THV i predviđeno vrijeme prema normama ŠG »Josip Kozarac«. Pritom se
pokazalo da je razlika između navedenih vremena statistički značajna. Predviđeno
vrijeme prema normama ŠG »Josip Kozarac« veće je za 47% od obračunatog
vremena poslije sječe po Sistemu THV.