DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 47     <-- 47 -->        PDF

testirali smo varijablom


k = N-l =- 31


gdje je N. <52


-


Zdi Xdi


i =l i«l


d =


N 32


Sd


»


d "VF


2 N cd 2- d2
)


d >T i


d. -X± -Y
Na taj način izvršili smo 6 usporedbi. Za svaku usporedbu izračunali smo
vrijednost varijable »t«. Uspoređene parove vremena i izračunate vrijednosti
varijable »t« za odnose usporedbe, prikazali smo u tablici 8.


Prag signifikantnosti za grešku od 1% i stupanj slobode k = 31 iznosi
t„. oi = 2,750.


Prag signifikantnosti za grešku od 5´% i stupanj slobode k = 31 iznosi
to, os = 2,042.


Usporedbom praga signifikantnosti i izračunatih vrijedosti varijable »t«
po parovima vremena vidi se slijedeće:


Pri usporedbi procijenjenog vremena prije i poslije sječe po Sistemu
THV, izračunata vrijednost varijable »t« manja je od odnosnog praga signifikantnosti.
To znači da se u ŠG »Josip Kozarac« nije pokazala statistički značajna
razlika između vremena procijenjenog prije sječe i poslije sječe. Prosječna
razlika između tih vremena od 2,2% bila je slučajna.


Pri usporedbi procijenjenog vremena prije sječe po Sistemu THV i vremena
koje su radnici utrošili, izračunata vrijednost varijable »t« manja je
od praga signifikatnosti. Prema tome, nije se pokazala statistički značajna
razlika između procijenjenog vremena prije sječe i vremena koje radnici
utroše pri radu. Prosječna razlika između tih vremena od 2,1 u/o bila je slučajna.


497