DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1980 str. 44     <-- 44 -->        PDF

3. Utrošeno vrijeme prema evideniciji (t3)
4. Normirano vrijeme prema normama Šumskog gospodarstva (tDa bismo mogli međusobno usporediti ta vremena, izračunali smo slijedeće
stupnjeve izvršenja:
ti
ii = 100


ts


t2
i2 = 100


t3


U


is = 100


ts


Izračunate stupnjeve izvršenja po šumarijama i pokusnim sječnim jedinicama,
prikazali smo u tablicama 6 i 7. Oni predstavljaju pojedinačne razlike
između procijenjenih i utrošenih vremena izražene u postocima.


Stupnjevi izvršenja radnog vremena procijenjenog prije sječe po pokusnim
sječnim jedinicama, kreću se od 66,8"% do 177,6%. Ta odstupanja
normalno su distribuirana oko aritmetičke sredine. Uzroci odstupanja su
subjektivni odnosi radnika prema radu i faktori kojih djelovanja na utrošeno
vrijeme nisu determinirani. Takva rasipanja uvijek su prisutna pri
slobodnim radovima radnika, koji se obavljaju na otvorenom prostoru pri
stalno promjenljivim radnim uvjetima. Takva rasipanja oko linija izjednačenja
pokazala su se pri istraživanjima za Sistem THV. Prema tome, ona
se mogu očekivati i kod primjene Sistema THV. Izračunati stupnjevi izvršenja
po šumarijama kreću se od 75,3% do 139,3%. Odstupanja vremena po
šumarijama od aritmetičke sredine, normalno su distribuirana oko aritmetičke
sredine. Međutim, rasipanja su manja od onih po pokusnim sječnim
jedinicama.


Stupnjevi izvršenja radnog vremena obračunatog po Sistemu THV poslije
sječe po pokusnim sječnim jedinicama, kreću se od 71,9% do 180,1%.
Izračunate razlike su normalno distribuirane oko aritmetičke sredine.


Stupnjevi izvršenja radnog vremena utvrđenog po normama ŠG »Josip
Kozarac« iznose po pokusnim sječnim jedinicama od 95,1% do 233,4%.
Odstupanja pojedinih vremena od arimetičke sredine također su normalno
distribuirana.


Rasipanje pojedinačnih vrijednosti po šumarijama manje je od onih
po pokusnim sječnim jedinicama. Ta pojava prisutna je kod svih usporedbi.


Praćenjem stupnjeva izvršenja i odnosnih količina izrađene drvne mase,
odnosno utrošenog radnog vremena, vidi se da se rasipanje razlika oko
arimetičke sredine smanjuje s povećanjem količine izrađene drvne mase,
odnosno utrošenog vremena. Prema tome, točnost procjene potrebnog radnog
vremena povećava se s povećanjem obujma drvne mase, odnosno radnog